top of page

Mitä coachaaminen on opettanut minulle?

Päivitetty: 14. helmik. 2022

Kuten yleensä, myös tämän kirjoituksen salaisuus on otsikossa. Tarkoitukseni on siis hieman avata niitä oppeja, vinkkejä ja ajatuskulkuja, joita coachaaminen/coachina toimiminen on ruokkinut. Ihan alkuun kuitenkin muutama selventävä sana, ettei lukijalla mene suotta puurot ja vellit sekaisin. Coachaamisen kenttä kun on laaja ja alati monipuolistuva, mikä saattaa aiheuttaa asiaan vihkiytymättömälle enemmän päänvaivaa kuin niitä paljon kaivattuja “Ahaa”-elämyksiä.


Coaching, life-coaching, mentorointi vai terapia?

Kun me Lyggellä puhumme coachingista, tarkoitamme sillä tavoitteellista ja ratkaisukeskeistä ohjausmuotoa, jossa coach (eli me) tukee coachattavaa kirkastamaan ja saavuttamaan ammatillisia ja liiketoiminnallisia tavoitteitaan. Ajatuksena on siis tarjota coachattavalle asiakkaalle aito pysähtymishetki, joka mahdollistaa ajan ja tilan ajattelun kehittymiselle. Vielä tiivistetymmin sanottuna, Lyggen coachingin ytimessä on sekä henkilön että liiketoiminnan kehittäminen.


Verrattuna esimerkiksi life-coachingiin merkittävin ero on lähtökohdassa. Life-coachingissa lähtökohtana ovat puhtaasti henkilön omat tavoitteet, kun taas coachingissa lähtökohtana ovat henkilökohtaisten tavoitteiden rinnalla myös organisaation tavoitteet ja odotukset.


Mentorointi on taas kyseessä, jos kehittymismenetelmään kohdistuvat odotukset ja tarpeet ovat pääasiassa neuvojen saamisen tai tiedonsiirron puolella. Isoimpien mielenterveydellisten kysymysten työstön paikka on puolestaan ammattitaitoisen psykologian saran taitavan henkilön pakeilla.


Tavoitteet määrittelevät prosessin

Lyggen tavassa tehdä coachingia tavoitteiden määrittelyyn osallistuu coachattavan ohella tyypillisesti myös organisaation edustaja, useimmiten coachattavan esihenkilö. Kokemus on osoittanut tämän tärkeäksi tekijäksi, jonka avulla prosessille määritellään tavoitteet, joissa henkilökohtainen kehittyminen sitoutuu liiketoimintatavoitteisiin luontevalla tavalla.


Tavoitteellisuuden merkitystä coaching-prosessissa ei voi korostaa liikaa, vaikka tavoitteet saattaisivatkin käytännössä olla joko helpommin tai vaikeammin mitattavissa. Ilman oikein asetettuja tavoitteita oppien arvioiminen, niin matkan varrella kuin sen päätteeksikin, on usein haastavaa.


On kuitenkin syytä muistaa, että vaikka tavoitteiden asettamista ja saavuttamisen arviointia on suositeltavaa tehtävän organisaation edustajankin siihen osallistuen, on luottamus coachin ja coachattavan välillä jokaisen coaching-prosessin ehdoton edellytys.


Olennaista coachingissa on myös, että loppujen lopuksi vastuu on coachattavalla. Viime kädessä hän vastaa niin tavoitteista kuin niiden saavuttamisesta.


Muutama arkinen esimerkki

Edellä kuvatusta saattaa ehkä saada kuvan, että coachaaminen on äkkiväärä ja joustamaton prosessi, jossa itsensä kehittämisestä innoittunut henkilö saattaa joutua vääntämään itsensä aikamoiselle mutkalle päästäkseen kunnialla maaliin.


Käytännössä tilanne on kuitenkin hyvin toisenlainen. Seuraavassa muutama tosielämän ongelmakohta, joita olemme Lyggellä ratkoneet coachauksen keinoin.


Oppeja syvempää yhteistyöhön

Erään organisaatioyksikön johtajan toiveissa oli rakentaa syvempää yhteistyötä kahden erillisen yksikön välille. Löytääkseen keinoja tämän tavoitteen toteuttamiseen hän haki neuvoa Lyggen coaching-tapaamisista.


Coaching mahdollisti hänelle tärkeitä hetkiä asian äärelle pysähtymiseen, mikä olisi saattanut jäädä muiden asioiden jalkoihin.


Kriittisen tärkeää hänen tavoitteilleen oli asioiden käsittelyn tavoitetilasta, ei nykyhetkestä lähtien.

Nykyhetken silmälasein tarkasteltuna haasteisiin löydetyt ratkaisut eivät olisi tulleet mieleenkään.

Tuloksiin saavuttiin askel askeleelta suunnitelmallisesti, joten myöskään toimeenpano ei ontunut.


Uuden johtoposition haasteet

Roolimuutokset ovat usein samalla kertaa innostavia ja haastavia askelia työuralla.

Eräälle Lyggen asiakkaalle tarjottiin ansaittua uutta johtopositiota organisaatiossa, minkä hän luonnollisesti otti vastaan.


Käytäntö kuitenkin osoitti, että parhaista tavoitteista huolimatta tämän uuden johtoposition roolin sisältö oli jäänyt määrittelemättä ja sen tekemisen tahtotilassa oli kohtalaisesti epäselvyyttä ja eriäviä näkemyksiä.

Lyggen coaching-prosessin avulla coachattavalle avautui tarkempi näkymä hänen uuteen rooliinsa ja hän sai määriteltyä itsensä näköisen roolin ja sen haltuun ottamisen tavat.

Tuloksena ei ehkä ollut kaikkein tyypillisin kyseisen position rooli, mutta hyvän työn tuloksena se oli täysin linjassa organisaation tarpeiden kanssa.


Tuumasta toimeen johtoryhmätasolla

Liiketoiminnan ja organisaation tarpeista keskusteleminen on epäilemättä yksi tärkeimmistä menestystekijöistä toimialasta riippumatta.


Tähän sinänsä hedelmälliseen periaatteeseen liittyy kuitenkin muutama sudenkuoppa, kuten eräs asiakkaamme huomasi hyvinkin konkreettisella tasolla. Johtoryhmän jäsenenä hän koki turhautumista, kun johtoryhmässä kyllä keskusteltiin laajasti ja yksityiskohtaisesti toiminnan kynnyskysymyksistä, mutta priorisointia oli porukan vaikea saada aikaiseksi.


Lyggen coaching tarjosi hänelle tilaisuuden päästää tämä turhautuminen ilmoille, mutta coaching-tapaamisen kaltaisessa hallitussa yhteydessä tämä energia oli ensisijassa mahdollista kanavoida samalla selkeäksi tavoitteeksi ja toiminnaksi.


Coachingin avulla hän rakensi suunnitelman, mitä asioita, keskusteluita ja taustaselvittelyjä, hän voi itse tehdä auttaakseen heitä johtoryhmänä priorisoimaan ja lähti tätä heti samalla viikolla määrätietoisesti toteuttamaan.


Mitä coaching on opettanut?

Jokainen coaching-prosessi on aina ainutlaatuinen matka. Meitä on moneen junaan ja matkan varrella on monta asemaa. Kanssakulkijana Lyggellä olemme todistaneet monta onnistunutta oppia asiakkaissa, mutta yhtä lailla coachaaminen opettaa myös tekijäänsä.


Yleisimpiä huomioita, joita olemme tehneet on, että me ihmiset tuppaamme olemaan menneisyytemme vankeja. Puheista ja tavoitteista huolimatta lähes jokaisen toimintaa ohjaa merkittävästi aiemmat kokemukset ja ennen kaikkea niiden aiheuttamat ajatusharhat. Coachingin avulla ihmistä autetaan näkemään näitä ja näiden tunnistamisen kautta lähtee usein aika isot kivet liikkumaan.


Toinen merkittävä oppi, jonka olemme coachatessa todenneet on sen mukanaan tuoman itseluottamuksen ja uskon itseensä kasvaminen. Olipa kyseessä kuinka kokenut konkari, niin aina coachattava kummasti coachingin aikana löytää itsestään uusia vahvoja puolia.


Coachin roolissa onkin ollut antoisaa huomata, että paras kiitos tulee monesti itseltään eli omien vahvuuksien löytäminen on aina aika vaikuttavaa.


Meidän Lyggen coachien oma johto- ja asiantuntijaroolien kokemus on opettanut meistä nopeita päätöksentekijöitä ja herkkiä antamaan suoria neuvoja. Coachin roolissahan näistä kaikista pitää lähtökohtaisesti pidättäytyä. Coaching onkin opettanut, että ihminen itse aidosti löytää parhaat ratkaisut. Joissain coachingprosesseissa ollaan pyöritty niin oman substanssiosaamisen kentällä, että on saanut coachina kunnolla lyödä itselle jäitä hattuun, jotta ei lähde ”edes vähän vinkkaamaan”. Aina on kuitenkin käynyt niin, että tämä maltti on sallinut coachattavalle mahdollisuuden oppia itse. Coachattava on kyllä aina itse löytänyt ratkaisut. Ja nämä ratkaisut ovat olleet parempia, kuin mitä itse olisi lähtenyt ehdottamaan.


Haluatko kuulla lisää Lyggen Coaching-palveluista?

Ole yhteydessä niin jutellaan:

Tai Marianne Kukko, + 358 40 543 9883


Tutustu myös

122 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentários


bottom of page