#Lyggeä#

Yhdistämme asiakastyössämme kokemusta ja uusinta tietoa. Olemme rehellisiä, haastamme ja tuomme uusia näkökulmia. Autamme asiakasta itse löytämään omaan organisaation sopivat ratkaisut. Meidän kanssa tekeminen ei jää ajattelun tasolle vaan asiakas saa aina vasaroita ja nauloja; työkaluja ja toimintamalleja.

Itseohjautuvuuden lisääminen

Itseohjautuvuuden lisäämisessä on kyse johtamisen, rakenteiden, toimintamallien ja tekemisen uudelleen määrittelemisestä. Itseohjautuvassa organisaatiossa jokaisella on mahdollisuus kantaa vastuu asiakkaan tarpeista sekä tarttua esiin nouseviin mahdollisuuksiin.

​Itseohjautuvuuden lisääminen ei tarkoita kaaosta. Kokonaisuutta hallitaan yhteisellä suunnalla, prosesseilla ja yhteisillä toimintamalleilla.

Organisaation kehittäminen vahvistamalla itseohjautuvuutta saa aikaan aidosti oppivan, vastuuta kantavan ja luovan organisaation.  Itseohjautuvuudella luodaan kulttuuri, jossa jokainen työntekijä pystyy toimimaan aktiivisesti ja viemään asioita eteenpäin.

Esihenkilötyö

Esihenkilötyössä tulee keskittyä suunnan luomiseen, jatkuvan kehityksen ja uudistuksen varmistamiseen. 

 

Kehityksen ensimmäinen askel on tarkastella mitä vaikutuksia esihenkilötyöltä halutaan.

 

Mitkä ovat periaatteenne, vastuunne ja tapanne toteuttaa esihenkilötyötä? Onko tarkoituksenmukaisinta, että yksi (esi-)henkilö on kaiken vastuun keskiössä vai tulisiko vastuuta laajentaa?  

Johtoryhmätyö

Johtoryhmän tärkein tehtävä on varmistaa organisaation tulevaisuuden menestyksen rakentaminen.

 

Annamme johtoryhmällenne valmiudet  luottamuksen rakentamiseen, toistenne haastamiseen sekä konfliktien kautta kehittymiseen. 

 

Autamme teitä muodostamaan itsestänne tiimin, jonka tekeminen keskittyy jatkuvan uudistumisen varmistamiseen.

Henkilöstö-johtaminen

Oli kyseessä sitten henkilöstöhallinnan perusprosessit, henkilökohtaisen kehittymisen toimintamallit ja työkalut jatkuva uudistuminen ja kasvu edellyttää toimivia ja kulttuuria tukevia toimintamalleja ja käytänteitä. Läpinäkyvillä ja vuorovaikutuksiin perustuvilla henkilöstöjohtamisen toimintamalleilla varmistetaan koko henkilöstön potentiaalin hyödyntäminen ja toimintamahdollisuudet.

Henkilöstöjohtamisessa fokus tulee olla tekemisessä sekä yksilöiden ja liiketoiminnan tukemisessa.

Marianne Kukko 2.jpg

Marianne Kukko

Toimitusjohtaja, partneri

Filosofian tohtori, kauppatieteiden maisteri, pedagoginen pätevyys, sertifioitu Business coach,

sertifioitu Everything DiSC -valmentaja

Johtamisen, itseohjautuvuuden, muutoksien, tietojohtamisen ja vuorovaikutuksen taitaja.

Mira_Pitkäranta_alkuperäinen.png

Mira Pitkäranta

Partneri

Kauppatieteiden maisteri, sertifioitu Business Coach

Johtamisen, itseohjautuvuuden, uudistuksien, ja tiimityön sekä henkilöstö

-johtamisen monipuolinen osaaja.

Nina_Helander_kuva-pienemmäksi_rajattu.j

Nina Helander

Konsultti

Kauppatieteiden tohtori

Laaja osaaminen tietojohtamisesta ja asiakasarvon varmistamisesta.

netti_Hellsten_Aino.jpg

Aino Hellsten

Asiakas-koordinaattori

​​​

Aino toimii tukena asiakasprojektien toteutuksissa lämpimällä tehokkuudella.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä niin kerromme lisää.