top of page

kyselyrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Lygge Oy

Kasvitarhankatu 13

33500 Tampere

Puh. 040 543 9883
y-tunnus 2886206-7 


(jäljempänä "me" tai "Lygge")

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Marianne Kukko

marianne.kukko@lygge.fi

Puh. 040 543 9883

3. Rekisterin nimi

Kyselyrekisteri.

4. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?

Henkilötietojen käsittelyn perusteena ja tarkoituksena on sopimuksen mukaisen kyselyn toteuttaminen.

5. Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme henkilöiden, joille lähetetään kysely, sähköpostiosoitteita.

6. Mistä saamme tietoja?

Rekisterin tiedot, sähköpostiosoitteet, kerätään kyselyyn osallistuvan organisaation yhteyshenkilöltä.

7. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille.

 

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä ulkoisia palveluita ja palvelimia IT-hallinnassa ja viestintäteknologiassa.  Palveluntarjoajat täyttävät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen velvoitteet.

 

Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

 

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Tarpeellisuus sovitaan asiakaskohtaisesti. Henkilötiedot poistetaan rekisteristä, jos henkilötietoa rekisterissä omaava henkilö pyytää henkilötietojensa poistoa. Työkalun rekisteristä poiston jälkeen sähköpostiosoitteet ovat tuhottu lopullisesti eikä niitä voida palauttaa.

9. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.

 

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

10. Kehen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse.

bottom of page