top of page

Yrityskulttuuri - hidaste vai voimavara?

Päivitetty: 14. helmik. 2022

Eräässä yrityksessä rakennettiin palkitsemisjärjestelmä, joka nojautui voimakkaasti yksilötason tavoitteisiin ja palkitsemiseen. Uusi järjestelmä sai aikaan paljon vastustusta ja sen vaikuttavuus ei ollut haluttu. Syitä vastustukselle ja vaikuttavuudelle etsittiin. Yksi ja mielestäni tärkein tunnistetuista syistä oli se, että uusi palkitsemisjärjestelmä osui kyseisen yrityksen yrityskulttuurin perusolettamuksia vastaan. Perusolettamuksia, joista osa nojautui yhteisölliseen tekemiseen ja yhteistyöhön.

Scheinia lainatakseni ”yrityskulttuurin tuntemus antaa mahdollisuuden seurausten ennakoimiseen sekä mahdollisuuden tehdä valintaa seurausten toivottavuudesta”. Mitä tämä tarkoittaa? Jos ylläkuvatussa palkitsemisjärjestelmäuudistuksessa oltaisiin pysähdytty jo alkuvaiheessa miettimään uutta järjestelmää suhteessa olemassa olevaan yrityskulttuuriin, olisi tiedostettu suunnitellun järjestelmän osuvan yrityskulttuurin perusolettamuksia vastaan. Liiketoimintaa sekä liiketoiminnallisia tavoitteita tarkasteltaessa olisi todettu, että kyseisessä kontekstissa yhteistyö yksilökeskeisyyden sijaan toivotut tulokset tuo eli olemassa olevan yrityskulttuurin perusolettamukset tukevat liiketoimintaa ja sen tavoitteita. Tällöin palkitsemisjärjestelmää olisi lähdetty alun perin rakentamaan eri tavalla. Kyseiseen johtopäätökseen palkitsemisjärjestelmän toimimattomuuden syitä etsittäessä päädyttiin, mutta aikaa kului turhaan ja liiketoiminta kärsi.


Joskus olemassa oleva yrityskulttuuri voi puolestaan olla esteenä liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja kulttuuria on uudistettava. Esimerkiksi tilanteessa, jossa strategia perustuu oppimisen ja luovuuden varaan ja samanaikaisesti yrityskulttuurin perusolettamuksina ovat esimerkiksi ”virheistä tulee näpeille” tai ”ryhmäkuria noudattamalla menestyy”, syntyy ristiriita kulttuurin ja liiketoiminnallisten tavoitteiden välille. Näissä tilanteissa on lähdettävä miettimään yrityskulttuurin uudistamista.


Yrityskulttuurin tuntemus on tärkeää. Jokaisen tulee arvioida päätösten seurauksia ja vaikutuksia sekä tehdä valintoja arvioinnin perusteella. Yrityskulttuurin tuntemus helpottaa arviointia ja valintojen tekemistä. Toki kaikki tekeminen ja päätökset eivät ole aina kytköksissä yrityskulttuuriin. Liiketoiminnallista menestystä rakennettaessa on tärkeää ymmärtää yrityskulttuurin syvät perusolettamukset sekä arvioida niitä suhteessa liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Yrityskulttuurin perusolettamuksia, jotka tukevat liiketoiminnallisia tavoitteita tulee hyödyntää ja vahvistaa. Perusolettamukset, jotka eivät tue liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamista tulee poistaa. Aina ei pelkkä poistaminen riitä vaan joskus tulee rakentaa uusia yrityskulttuurin perusolettamuksia. Tämä vaatii ymmärrystä yrityskulttuurista, tekemistä, oppimista, poisoppimista sekä aikaa. Haluatko keskustella ja kuulla lisää? Ota yhteyttä Marianne Kukko, 040 543 9883.


Tutustu myös
47 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page