top of page

III Itseohjautuvan tiimitoiminnan vahvistaminen – Mikä käytännössä muuttui

Mitä tavoiteltiin?


Satasairaalan Siivouskeskuksessa Hyvin pyyhkii -hankkeessa haluttiin vahvistaa työhyvinvointia ja työtyytyväisyyttä lisäämällä:


1. vaikutusmahdollisuuksia omassa työssä,

2. kyvykkyyttä ja mahdollisuuksia tehdä itsenäisiä päätöksiä työssä ja suunnitella omaa työtä,

3. yhteen hiileen puhaltamista tiiminä.


Tavoitteet olivat kunnianhiomoisia. Usko oli kuitenkin alusta asti vahva, että yhdessä tekemällä, rauhallisesti ja tiimien tahtisesti kulkemalla tavoitteet oli mahdollista saavuttaa.
Mikä arjessa konkreettisesti muuttui?


Yhtenä tärkeimpänä muutoksena oli tiimi-, ei esihenkilövetoiset tiimipalaverit. Käytänteet vaihtelivat tiimeittäin; toiset tapasivat viikkotasolla, toisilla yhteinen tapaaminen oli kuukausitasolla. Tärkeää oli se, että tiimeille löytyi yhteinen aika keskustella, tehdä päätöksiä ja edistää itsenäisesti tiimin asioita.


Yksi läpimurtoidea oli tiimikalenteri. Tiimikalenteri on kahvi- tai muussa vastaavissa tilassa sijaitseva vihko, johon kirjoitetaan arkeen eteen tulleita haasteita ja ideoita. Vihkon kautta vuorotyössä pystytään ratkomaan ja edistämään monia arjen ideoita tiimin kesken kirjallisesti kommunikoimalla. Ne haasteet ja ideat, jotka eivät ratkea kirjallisesti, viedään tiimin palaveriin ratkaistavaksi.


Myös työn suunnittelua tiimissä vahvistettiin: Toisissa tiimeissä työvuoroja ja vuosilomia oli jo aiemmin tehty itsenäisesti, nyt toimintamallia laajennettiin muihinkin tiimeihin. Varahenkilöt myös nykyään vaihtavat työkohteita itsenäisesti keskenään.


Käytännön konkreettisten muutosten kautta puhtaanapitäjät kokivat, että tiimityö on selkeästi vahvistunut eikä arjen asioita tarvitse pohtia yksin. Tiimi toimii ja esihenkilöltä ei tarvitse etsiä vastauksia enää kovin usein vaan tukena on oma tiimi. Tätä kautta on myös vahvistunut kokemus siitä, että työssä voi tehdä itsenäisesti päätöksiä, niin yksilönä kuin tiiminä. Myös tiedonjako tiimin kesken on parantunut. Sitä on vahvistanut niin tiimitapaamiset, vuorovaihtopalaverit, whatsapp-ryhmät kuin vapaamuotoiset keskustelut. Puhtaanapitäjien itseohjautuvan tiimitoiminnan vahvistumisen kautta esihenkilöt kokivat, että heille jäi entistä enemmän aikaa kaikkein tärkeimmälle johtamistyölle tiimien vastuullisuuden ja yhteen hiileen puhaltamisen vahvistuessa. Esihenkilöt kokivat, että he pystyivät mm. viestimään ja kommunikoimaan osastojen kanssa aikaisempaa enemmän.


Esihenkilötiimin itseohjautuvuuden vahvistaminen


Myös esihenkilöiden itseohjautuvaa tiimitoimintaa vahvistettiin. Merkittävä rooli tässä oli esihenkilötiimin toiminnan vahvistaminen. Tämä mahdollisti esihenkilöiden välisen tuen sekä tiedon siirron ja tätä kautta entistäkin vahvemman itsenäisen vastuunoton.

Myös muutoksia esihenkilöiden päätöksentekemiseen tehtiin heidän ja tiimien työn sujuvoittamiseksi sekä turhien päätöksentekopisteiden poistamiseksi. Näistä esimerkkinä mm. henkilöstön vakinaistamiseen sekä henkilöstön mitoitukseen liittyvän päätöksenteon madaltaminen.


Saavutettiinko tavoitteet?


Saavutettiin: vaikutusmahdollisuudet lisääntyivät, kyvykkyys ja mahdollisuus tehdä itsenäisiä päätöksiä lisääntyi, kuten myös mahdollisuus suunnitella omaa työtä. Yhteen hiileen puhaltaminen myös vahvistui.


Tiimien lähtötilanteet olivat erilaisia, niin myös lopputulokset. Tiimikohtaisesti oli eroja, kuinka vahvasti itseohjautuvassa tiimitoiminnassa askellettiin. Tämä onkin tärkeä huomioida uudistuksissa. Lähtökohdat ja näin ollen matka ja sen kesto on syytä sopeuttaa lähtötilanteeseen; kaikkien ei ole askellettava täysin samassa tahdissa ja heti samaa lopputilaa tavoitellen. Kun tavoite- ja tahtotila on kirkas ja sitä kohti kuljetaan tiimien tarpeet ymmärtämällä ja huomioimalla, saavutetaan paras lopputulos.


Kiitos Satasairaalan Siivouskeskus mahtavasta sitoutumisesta ja iloisista hetkistä Hyvin pyyhkii -hankkeen parissa.


Ota yhteyttä ja keskustellaan, jos te haluatte vahvistaa innostusta ja vastuullisuutta – Mira, 040 922 0188, mira.pitkranta@lygge.fi tai https://www.lygge.fi/otayhteytta.


TUTUSTU MYÖS


12 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page