top of page

palvelumme

Mitä tavoittelette? Imua työhön, inhimillistä, valmentavaa johtamista, tiiminä toimivaa johtoryhmää vai organisaatiota, joka uudistuu ennakoiden ja reagoiden. Autamme teitä rakentamaan johtamista ja työyhteisöä, joka kantaa nyt ja tulevaisuudessa.

 

Uskomme, että tiedätte itse vastaukset ja ratkaisut miten pääsette tavoitteeseenne. Me autamme teitä löytämään ne.

 

Kuuntelemme, kunnioitamme ja haastamme. Uskomme osallisuuteen. Lopputulokset kanssamme näyttävät, tuntuvat ja toimivat teillä.

 

Vahvista organisatorista itseohjautuvuutta, kehitä vaikuttavaa johtajuutta ja organisaatiota, joka hallitsee jatkuvan uudistumisen. Inhimillisesti.

Muutoksessa
mukana

Kehitämme ja uudistamme kanssanne johtamista ja organisaatiota vastamaan tämän hetken ja tulevaisuuden tarpeisiin.

Muutoksissa autamme teitä rakentamaan yhteistä ymmärrystä, oivalluksia ja innostusta haastamalla ajatteluanne ja tarjoamalla inspiroivia näkökulmia. Uskomme osallisuuden voimaan ja vaikuttavuuteen uudistuksia eteenpäin vietäessä.

Helpotamme muutoksen arkeen viemistä ja siihen tarttumista konkreettisen askelluksen ja seurannan avulla. Tuemme teitä uudistuksen eteenpäin viemisessä esteitä ja vahvuuksia tunnistamalla, autamme teitä rikkomaan vanhoja rutiineja sekä kehittämään tarvittavia kyvykkyyksiä.

Saatte käyttöönne kokemuksemme ja tietomme ja autamme teitä itse löytämään konkreettiset ratkaisut ja mahdollisuudet; olitte sitten uudistamassa ja kehittämässä

  • organisaationne rakenteita ja toiminnallisuutta

  • johtamista

  • viemässä strategiaa osaksi arkea

  • kehittämässä palautekulttuuria

  • vahvistamassa itseohjautuvuutta

muutamia mainitaksemme.

Konsultointi

Valmennukset

Valmennuksemme tarjoavat tietoa ja ennen kaikkea työkaluja kehittää eteenpäin johtamistanne, tiimien ja yksilöiden toimintaa. Valmennuksistamme saatte eväitä muuttaa työnne arkea.

Valmennuksissamme opitaan reflektoinnin, vuoropuhelun, harjoitteiden ja yhdessä työskentelyn kautta.

Muotoilemme valmennukset yhdessä kanssanne tarpeitanne vastaavaksi.

 

Tutustu myös valmiisiin valmennuskokonaisuuksiimme ja nosta toimintanne uudelle tasolle.

 

Valmennukset

Johtoryhmä-työn kehittäminen

Menestyvän työyhteisön ja organisaation taustalta löytyy menestystä rakentava johtoryhmä.  Tällöin johdon tekeminen suuntautuu tulevaisuuden menestyksen toimintaedellytysten rakentamiseen ja johto toimii tiiminä hyvin yhteen.

Lyggen johtoryhmän kehittämisprosesseissa fokuksessa on ryhmän ja jokaisen yksilön toiminnan ja tekemisen kehittäminen. Kehittämisprosessien tavoitteena on myös varmistaa, että johtoryhmällä on jatkossakin eväät arvioida ja kehittää itsenäisesti omaa toimintaansa.

Palvelut johtoryhmälle:

  • Johtoryhmävalmennukset

  • Business coaching

  • Johtoryhmän kokousten sujuvuuden ja vaikuttavuuden arviointi

Johtoryhmän kehittäminen

Business coaching

Business coaching on tavoitteellinen, ratkaisukeskeinen ja systemaattinen ohjausmuoto ja kehittämisen keino, jossa coachimme tukee coachattavaa kirkastamaan ja saavuttamaan ammatillisia ja liiketoiminnallisia tavoitteitaan. Coachingilla tuemme niin johtajien, esihenkilöiden kuin asiantuntijoiden kasvua.

Coaching tukee parhaidenkin suoriutujien kasvua. Coaching tarjoaa aidon pysähtymishetken ajattelulle ja tarjoaa tilaa ajattelun kehittymiselle.

Coachingin avulla mahdollistamme coachattavan voimavarojen hyödyntämisen ja kasvun, lisäämme toimeenpanokykyä sekä mahdollistetaan henkilön kasvu seuraavalle tasolle.

Business coachingin toimii mm. erinomaisena johtamisen kehittämisen välineenä. Business coachingia voi hyödyntää niin yksilön kuin tiimin kehittämiseen ja onkin erinomainen tuki esimerkiksi johtoryhmän kehittämisessä.

Tiimicoaching on prosessi, jossa coachimme auttaa tiimiä löytämään oman toimintansa ytimen sekä sujuvan tiimitoiminnan elementit ja vahvuudet. Coaching auttaa myös löytämään keinot ja työkalut yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Tiimivalmennuksen kautta tiiminne pystyy priorisoimaan kehittymistään ja muuta toimintaansa ja näin vahvistamaan omien tavoitteidensa saavuttamista.

Business coaching prosessia voi hyödyntää kertaluonteisena kehittämisen välineenä tai organisaatio voi käyttää sitä systemaattisesti johtamisen kehittämisessä, ns. jatkuvana palveluna.

Tutustu myös Everything DiSC -valmennuksiimme.

Coaching

Konfliktien ja ristiriitojen sovittelu

Oikein käsiteltynä ja hoidettuna konflitit ja ristiriidat johtavat oppimiseen.

Työyhteisösovittelussa ratkotaan erilaisia työhön ja vuorovaikutukseen liittyviä konflikteja ja  erimielisyyksiä, jotka voivat liittyä mm. työn jakamiseen, pelisääntöihin tai epäasialliseen käytökseen.

 

Työyhteisösovittelussa ratkaisua ei ulkoisteta vaan tavoitteena on auttaa osapuolia yhdessä löytämään ratkaisut tilanteeseen.

Lyggen työyhteisösovittelijat toimivat ulkopuolisina ja puolueettomina sovittelijoina, jotka auttavat osapuolia löytämään ratkaisun konfliktiin mahdollistaen sujuvamman työnteon.

Osapuolet myös oppivat ja saavat työkaluja puheeksi ottamiseen.

Ota yhteyttä, niin kartoitetaan tilanne ja selvitetään miten voimme auttaa työrauhan syntymisessä.

Asiantuntijaosana tiimiä

Tiimikumppani

Tiimikumppani -palvelun kautta osallistumme organisaationne arjen kehittämiseen tiimikumppanina. Voimme olla mukana organisaationne muutoksissa tai esimerkiksi kehittämässä henkilöstöjohtamisen, johtamisen ja organisaation kehittämisen alueilla.  Toimintaanne täydentävän tiimin jäsenen rooli, yhteistyön määrä ja kesto sekä tehtävien sovitaan tarpeitanne vastaavaksi. Tiiminjäsen on käytettävissänne joustavasti; esimerkiksi muutaman päivän kuukaudessa tai kokopäiväisesti.

 

Tiimin jäsen toimii kiinteänä osana tiimiä ja näin varmistamme osaamisen siirron ja kyvykkyyksien kehittymisen.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä niin kerromme lisää.

bottom of page