palvelumme

Autamme asiakkaitamme rakentamaan organisaatioita, joka kantaa nyt ja tulevaisuudessa. Yrityskulttuurin kehittäminen perustuu asiakkaan sisäisen kyvykkyyden hiomiseen huomioiden yrityksen tavoitteet, muuttuva toimintaympäristö sekä yrityksen persoona. Vahvista organisatorista itseohjautuvuutta, kehitä vaikuttaa johtajuutta ja organisaatiota, joka hallitsee jatkuvan uudistumisen.

Organisaation ja johtamisen uudistaminen

 Kehitämme ja uudistamme kanssanne johtamista ja organisaatiota vastamaan tämän hetken ja tulevaisuuden tarpeisiin sekä vastaamaan liiketoiminnallisiin tavoitteisiinne.

Uuudistuksissa autamme rakentamaan yhteistä ymmärrystä, oivalluksia ja innostusta haastamalla ajattelua ja tarjoamalla inspiroivia näkökulmia. Uskomme osallisuuden voimaan ja vaikuttavuuteen uudistuksia eteenpäin vietäessä.

Helpotamme uudistuksen arkeen viemistä ja siihen tarttumista tarvittavien resurssien ja osaamisen määrittelyn sekä konkreettisen askelluksen ja seurannan avulla.

Tuemme uudistuksen eteenpäin viemistä esteitä ja vahvuuksia tunnistamalla, rutiineja rikkomalla sekä kyvykkyyksiä kasvattamalla.

Saatte käyttöönne kokemuksemme ja tietomme ja autamme teitä itse löytämään konkreettiset ratkaisut ja mahdollisuudet; olitte sitten uudistamassa ja kehittämässä organisaationne rakenteita ja toiminnallisuutta, johtamista, viemässä strategiaa osaksi arkea, kehittämässä palautekulttuuria tai vahvistamassa itseohjautuvuutta.

 

Valmennukset

Valmennuksemme auttavat tarkastelemaan johtamistanne, organisaationne, tiimienne ja yksilöiden toimintaa uusista näkökulmista. Suunnittelemme valmennukset yhteistyössä asiakkaan kanssa.

 

Tutustu myös valmiisiin valmennuskokonaisuuksiimme ja nosta toimintanne uudelle tasolle.

 

 

Asiantuntija osana tiimiä

Asiantuntija osana tiimiä -mallin kautta kehitetään sovittuja asiakokonaisuuksia henkilöstöjohtamisen, johtamisen ja organisaation kehittämisen alueilta.  Henkilön rooli, tehtävien sisältö ja yhteistyön kesto määritellään tarpeenne mukaan. Asiantuntija on käytettävissänne joustavasti; esimerkiksi päivän viikossa tai kokopäiväisenä tiimin jäsenenä yrityksen kasvaessa.

 

Asiantuntija osana tiimiä -mallissa varmistetaan kyvykkyyksien kehittyminen siten, että myös tulevaisuudessa organisaatiollanne on paremmat edellytykset tarttua haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Business coaching

Business coaching on tavoitteellinen, ratkaisukeskeinen ja systemaattinen ohjausmuoto ja kehittämisen keino, jossa coach tukee coachattavaa kirkastamaan ja saavuttamaan ammatillisia ja liiketoiminnallisia tavoitteitaan. Coaching on erityisesti suunnattu johtajille, esihenkilöille ja asiantuntijoille.

 

Coaching tukee parhaidenkin suoriutujien kasvua. Coaching tarjoaa aidon pysähtymishetken ajattelulle ja tarjoaa tilaa ajattelun kehittymiselle.

Coachingin avulla mahdollistetaan coachattavan voimavarojen hyödyntäminen ja kasvu, lisätään toimeenpanokykyä sekä mahdollistetaan henkilön kasvu seuraavalle tasolle.

Kyseessä on eteenpäin katsova prosessi, jossa autetaan valmennettavaa saavuttamaan  tavoitteet.

 

Business coaching toimii mm. erinomaisena johtamisen kehittämisen välineenä. Business coachingia voi hyödyntää niin yksilön kuin tiimin kehittämiseen ja onkin erinomainen tuki esimerkiksi johtoryhmän kehittämisessä.

Business coaching prosessia voi hyödyntää kertaluonteisena johtamisen kehittämisen välineenä tai organisaatio voi käyttää sitä systemaattisesti johtamisen kehittämisessä, ns. jatkuvana palveluna.

 
 

Johtoryhmätyön kehittäminen

Menestyvän työyhteisön ja organisaation taustalta löytyy menestystä rakentava johtoryhmä. Johdon tekeminen suuntautuu tulevaisuuden menestyksen toimintaedellytysten rakentamiseen koko organisaatiolle.

Lyggen johtoryhmän kehittämisprosesseissa fokuksessa on ryhmän ja jokaisen yksilön toiminnan ja tekemisen kehittäminen. Kehittämisprosessien tavoitteena on myös varmistaa, että johtoryhmällä on jatkossakin eväät arvioida ja kehittää itsenäisesti omaa toimintaansa.

Palvelut johtoryhmälle:

  • Johtoryhmävalmennukset

  • Business coaching

 

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä niin kerromme lisää.