asiakkaitamme

Meille on tärkeää ymmärtää asiakkaan liiketoiminnalliset lähtökohdat ja todellinen tarve. Rakennamme aina yhteiset askeleet kohti sovittuja tavoitteita ja luomme jatkuvaa kehittymistä tukevat toimintamallit.

Nakkila Works

Nakkila Worksilla kehitimme johtoryhmä-työskentelyä tavoitteelliseksi ja yrityksen tulevaisuuden menestystä tukevaksi. Uudistimme myös strategiaprosessia ketteryyden ja vaikuttavuuden varmistamiseksi.

Panostaja

Valmensimme Panostajan omistamien yritysten henkilöstö- ja talousjohtoa itseohjautuvuuden vahvistamisesta ja säilyttämisestä yrityksen kasvaessa.

ProAgria

Kehitimme ProAgrialle  valmennusta ja konsultatiivista otetta yhdistämällä johtamista ja esihenkilötyötä vastaamaan haluttua organisaatio-kulttuuria sekä toiminnallistimme strategiaa osaksi tiimien tekemistä.

CoreHW

CoreHW:lla rakensimme johtamista ja innostavaa yrityskulttuuria  Asiantuntija osana tiimiä -mallin kautta. Yhteistyö mahdollisti osallistavan yrityskulttuurin säilymisen ja kehittymisen voimakkaassa kasvutilanteessa. 

Tampereen yliopisto

Interim-johtajana toiminen: Tampe-reen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston fuusion sekä Tampereen ammattikorkea-koulun siirtyessä samaan konserniin vastasimme hankkeen strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta.

Granite Partners

Tuimme yrityksen strategista kasvuohjelmaa Asiantuntija osana tiimiä -mallin kautta keskittyen organisaation kehittämisen ja henkilöstö-johtamisen kysymyksiin.

Vinka

Rakensimme Vinkalle arvot sekä tarkoituksen. Määrittelimme myös pelisäännöt päätöksenteolle ja roolien kohdentamiselle sekä rakensimme henkilöstö-johtamisen peruspohjaa tukemaan startaup hengen säilymistä kasvussa. 

Puolustus-hallinnon rakennus-laitos

Uudistimme kilpailutustiimin toimintaa vahvistamalla asiakaskeskeisyyttä ja itseohjautuvuutta.

Lyggeläiset ovat rohkeita ja rehellisiä ihmisiä, jotka ymmärtävät ja ottavat kiinni haastavista asioista. Lyggeläisten kanssa on ollut kiva työskennellä. 

 

Harri Mäkivuokko, toimitusjohtaja, ProAgria

Kokonaisuudessaan ratkaisu on toiminut tosi hyvin; tavoitteet on saavutettu ja vähän ylikin. Lyggen avulla oma kyvykkyytemme organisaation eteenpäin viemisessä on selkeästi noussut.

Teppo Kattilakoski, Toimitusjohtaja, Granite Partners, Oy

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä niin kerromme lisää.

  • LinkedIn

Osoite

Kasvitarhankatu 13

33500 Tampere

Finland

Laskutustietomme

E-laskuosoite: 003728862067 

Välittäjätunnus: OKOYFIHH

Operaattori: Osuuspankki

Y-tunnus: 2886206-7

Osoite: 

Lygge Oy

Kasvitarhankatu 13 

33500 Tampere