top of page

Johtoryhmätyön kehittäminen

Päivitetty: 19. jouluk. 2022

”Lyggen kanssa tekemämme johtoryhmätyön kehittämisen avulla pystymme johtoryhmässämme keskittymään tulevaisuuden asioihin ja strategian

kehitysprojektien seuraamiseen. Ihan sitä mitä me haluttiinkin.” – Jussi Kivioja, toimitusjohtaja, Nakkila Works Oy.

Lyggen johtoryhmän työpajoissa haetaan uutta fokusta johtoryhmän tekemiseen. Monissa organisaatioissa johtoryhmät keskittyvät menneisyyden tuijottamiseen tulevaisuuden sijaan. Strategiset tavoitteet jäävät operatiivisten haasteiden jalkoihin. Yhteiset tavoitteet unohtuvat yksilöiden ajaessa omien vastuualueidensa etua.


Lygge auttaa johtoryhmiä selkeyttämään päätöksentekoa ja vastuita. Prosessin aikana johtoryhmästä rakennetaan väkevä tiimi.


”Kokonaisuus toi selkeästi lisäarvoa ja vei meitä eteenpäin sekä loi tekemiselle raamit ja oikean suunnan.” – Harri Hyvönen, toimitusjohtaja, SoteDigi Oy


Lyggen johtoryhmätyön kehittäminen alkaa aina yksilökeskusteluilla, joissa valmentavalla otteella suunnataan ajatuksia uuteen ja tunnistetaan kehittymispisteitä. Näiden pohjalta käynnistyvät yhteiseen työskentelyyn keskittyvät työpajat, joissa haetaan toiminnalle tavoitteiden mukainen suunta sekä sovitaan sitä tukevista toimintamalleista ja tekemisen tavoista. Sovitut tekemisen tavat tukevat työskentelyä kokouksissa ja kokousten ulkopuolella. Jotta varmistetaan, ettei jäädä kertaluontoiseen kehittämiseen, johtoryhmän kanssa rakennetaan aina eväät arvioida itse tiiminä toimintaansa ja seuraavia askeleitaan jatkossakin.


”Lyggen prosessi piti homman kasassa; keskustelun karatessa vääriin asioihin pystyttiin prosessin alussa määriteltyjen tavoitteiden kautta palaamaa siihen, mistä pitää keskustella ja mitä prosessilta halutaan. Yhteisestä tekemisestä on hyvät fiilikset.” – Pasi Kankare, toimitusjohtaja, Careeria Oy.


Lyggen sujuvoittamalla yhteistyöllä saadaan johtoryhmätyöhön tehokkuutta ja sitä kautta tilaa tärkeille, strategisille asioille. Tuloksia eikä vain puhetta.


Lyggen johtoryhmän kehittämisprosessista saavat eniten irti organisaatiot, jotka painivat todellisen tiimityön puutteen kanssa, joiden johtoryhmissä käsitellään vain helppoja asioita oikeiden asioiden sijaan tai joissa organisaation kalleimman väen aikaa hukataan tekemättömien töiden hoitamiseen kokouksessa ja ontuvan työskentelyprosessin korjaamiseen määrätietoisen päätöksenteon ja johtamisen sijaan.


Jos haluat keskustella kanssamme johtamisen kehittämisestä tai olet kiinnostunut valmentavan johtamisen valmennuksesta, ole yhteydessä suoraan minuun (tiedot alhaalla) tai laita viestiä.


Mira Pitkäranta, Partneri, 040 922 0188, mira.pitkaranta@lygge.fi


Tutustu myös

53 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page