top of page

Organisaation toimintamallin uudistaminen

Päivitetty: 19. jouluk. 2022


”Lyggeltä saatiin eväät tuoda toiminta modernille tasolle. Ei mitään pölyttyneitä malleja. Lyggeläisten tekemä ajatustemme haastaminen toi pohjan koko organisaation toimintamallin rakentamiselle.” – Maaria Silvius, yhtymäjohtaja, LHKK
Strategia ohjaa organisaation toimintaa ja tavoitteita. Kun asetettuihin tavoitteisiin ei päästä, syitä voi olla monia, mutta monesti on yleistä, että vanhaan jäänyt organisaatiomalli ei tue tavoitteiden aktiivista saavuttamista.


Yleisiä esimerkkejä toimimattomista organisaatiomalleista on, että osaavat ja oikeat tahot eivät onnistu tekemään yhteistyötä. Tekijät siiloutuvat vakiintuneisiin yksikköihinsä ja totuttuihin rooleihin. Omista poteroista käydään enemmän tai vähemmän aktiivista kilpailua yhteisten tavoitteiden uhraamisen kustannuksella. Sisäisen kilpailun myötä strategian mukaiset mahdollisuudet hukataan arkuuteen. Päätökset jäävät tekemättä ja tilaisuuksiin ei tartuta.


Jos tavoitteisiin halutaan päästä, organisaation toimintamallin uudistaminen on välttämätöntä.


“Lyggeläisillä on vahva kokemus haasteellisista muutoksista kompleksisissa ympäristöissä. He tuovat toimivia työkaluja muutoksen avuksi vikkelälläkin tahdilla. Lyggeläiset ovat rohkeita ja rehellisiä ihmisiä, jotka ymmärtävät ja ottavat kiinni haastavista asioista. Lyggeläisten kanssa on ollut kiva työskennellä.” – Harri Mäkivuokko, toimitusjohtaja, ProAgria


Organisaatiomallin uudistaminen ei ole yksinkertainen ja helppo polku. Se vaatii motivaatiota ja sitoutumista.


Perinteisesti ontuvia organisaatioita pyritään paikkamaan pikaisilla, harkitsemattomilla liikkeillä, joiden vaikuttavuus on rajattu.


Parempi, tehokkaampi ja helpommin toiminnallistettava uudistus on syytä aloittaa johdon ja asiantuntijoiden haastatteluilla. Strategia haastetaan, tavoitteet kirkastetaan ja uutta organisaatiota lähdetään rakentamaan näiden pohjalta ja näitä kohden.


Onnistunut organisaatiomallin uudistus vaatii työpajoja, joissa määritellään tehtävät ja niiden tarkoitus ja minkälaista yhteistyötä ja ohjausta tarvitaan näiden toteutumiseksi. Miten uudistus tehdään näkyväksi ja miten se kommunikoidaan niin, että haluttu toiminnallinen muutos säilyttää vaikuttavuutensa. Organisaatiomallin uudistaminen tehdään koko porukan kanssa, jotta erillistä myyntityötä ei tarvitse alkaa mallin valmistumisen jälkeen tehdä.


“Lyggen osaaminen on monipuolista. Tekeminen on myös jämäkkää ja eteenpäin vievää.” Milla Kuisma, Communication and HR Director, CoreHW


Lyggen työ organisaatiomallin uudistuksessa tuo asiakkaalle näkökulman tarkastella organisaation toiminnan koko laajuuden kompastuskiviä sekä vaihtoehtoja näiden kiertämiseen ja muuttamiseen mahdollisuuksiksi.


Lyggen työ organisaatiomallin uudisuksessa ei keskity pelkästään ylätason strategiatyöhön vaan käy läpi koko tavoitehorisontin.


Organisaatiokohtainen prosessi sopeutetaan asiakkaan lähtötilanteeseen ja uudistuksen päämääriin.


Lyggen organisaatiomallin uudistus on tarkoitettu organisaatioille, joilla on vaativat tavoitteet ja jotka tahtovat saavuttaa ne nyt ja tulevaisuudessa.


Ota yhteyttä ja keskustellaan, jos te haluatte, että organisaationne on parhaalla mahdollisella toimiva kussakin ajassa ja tilanteessa – Marianne, 040 543 9833, marianne.kukko@lygge.fi tai https://www.lygge.fi/otayhteytta.TUTUSTU MYÖS50 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page