top of page

johtoryhmätyön kehittäminen

Menestyvän organisaation johdon tekeminen suuntautuu tulevaisuuden menestyksen rakentamiseen. Johtoryhmä kykenee uudistumaan ja rakentamaan edellytyksiä koko organisaation jatkuvalle uudistumiselle sekä tukemaan halutun organisaatiokulttuurin rakentumista.

Toimivan johtoryhmän perustana on erilaisuuden ja monipuolisen osaamisen arvostaminen ja hyödyntäminen, toisten haastaminen ja vastuuttaminen sekä yhteinen ymmärrys menestyksestä ja sen eteen työskentelystä. Ratkaisevaa on myös johtoryhmän kyky ottaa muu organisaatio mukaan menestyksen rakentamiseen.

Lyggen johtoryhmän kehittämiskokonaisuudet rakennetaan aina jokaisen johtoryhmän tarvetta vastaavaksi. Fokuksessa on ryhmän ja jokaisen yksilön toiminnan kehittäminen. Kehittämisprosessien tavoitteena on myös varmistaa, että johtoryhmällä on jatkossakin eväät arvioida ja kehittää itsenäisesti omaa toimintaansa.

johtoryhmätyön kehittämisprosesseista saatte:

Yhdessä menestyksen eteen töitä tekevän johtotiimin

Tehokkutta, ketteryyttä ja uudistumista johtoryhmätyösken-telyyn

Johtoryhmän, joka tukee halutun johtamiskuluttuurin rakentumista

esimerkkejä tyypillisesti työstettävistä teemoista

 • Johtoryhmän roolin ja tehtävän kirkastaminen

 • Johdettavat asiat ja ajankäytön fokus

 • Johtoryhmän toiminnan ketteröittäminen

 • Päätöksenteon selkeyttäminen ja päätöksiin sitoutuminen

 • Menestystä rakentavan tiimin ominaisuudet

 • Keskinäinen luottamus

 • Johtoryhmän jäsenten roolit ja merkitys

 • Erilaisuus voimavarana

 • Vuorovaikutuksen pelisäännöt

 • Kokouskäytänteiden tehokkuus

 • Johtamiskulttuurin kehittäminen

 • Mihin yksin ja yhdessä tartumme ensimmäisenä

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä niin kerromme lisää.

bottom of page