johtoryhmätyön kehittäminen

Johtoryhmän tärkein tehtävä on varmistaa organisaation tulevaisuuden menestyksen rakentaminen.

 

Annamme johtoryhmällenne valmiudet luottamuksen rakentamiseen, toistenne haastamiseen sekä konfliktien kautta kehittymiseen. 

 

Autamme teitä muodostamaan itsestänne tiimin, jonka tekeminen keskittyy jatkuvan uudistumisen varmistamiseen.

johtoryhmätyön kehittäminen -valmennuksesta saatte:

Johtoryhmän roolin selkeyttäminen

Johtoryhmän toimintamallit tukemaan tekemistä

Keinoja ja työkaluja rakentaa johtoryhmästä menestyvä tiimi

Käsiteltäviä teemoja

 • Johtoryhmän fokus: tulevaisuuden menestys vs. operatiivisen toiminnan pyörittäminen

 • Mihin asioihin ja millä tasolla johtoryhmän työssään tulisi keskittyä

 • Mikä on johtoryhmän rooli: Informatiivinen, neuvoa-antava, koordinoiva vai päätöksentekoon keskittynyt

 • Päätöksenteon roolit ketteryyttä ja itseohjautuvuutta tukevaksi

 • Päätöksenteon rakenteet ja pelisäännöt

 • Yhteinen päätöksenteko: Laatu ylös ja päätökset maaliin

 • Johtoryhmätyöskentelyn käytännön toimintamallit kuvattua fokusta, roolia ja itseohjautuvuutta tukevaksi

  • Mm. agendat, toimintamallit yhdessä ja erikseen tekemiseen sekä henkilöstön mukaan ottamiseen

 • Johtoryhmän jäsenten roolit 

 • Miksi olen johtoryhmän jäsen, mitä minä annan johtoryhmälle, mitä minä saan johtoryhmältä

 • Menestystä rakentavan tiimin ominaisuudet:

  • Luottamus - Aitous, rohkeus ja avoimuus yhteistyön pohjalla.

  • Rakentavat asiakonfliktit - Rakentavat väittelyt lisäävät päätöksenteon laatua.

  • Sitoutuminen – Sitoutuminen yhteisiin päätöksiin.

  • Vastuuttaminen - Keskinäinen vastuuttaminen takaa laadun ja tehokkuuden.

  • Yhteiset tavoitteet - Fokus tiimin tuloksissa.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä niin kerromme lisää.