asiakkaita

Sukellamme aina asiakkaan maailmaan. Haluamme ymmärtää asiakkaan liiketoiminnalliset lähtökohdat ja todellisen tarpeen. Tästä syntyy asiakkaan kanssa yhteiset askeleet kohti sovittuja tavoitteita. Kiinteällä yhteistyöllä varmistamme tavoitteiden saavuttamisen sekä sen, että asiakkaalla on edellytykset seuraavien askeleiden ottamiseen.

Olemme uudistaneet muun muassa seuraavien asiakkaidemme tekemistä:

CoreHW Oy

Innostavan yrityskulttuurin rakentaminen johtamista ja henkilöstöjohtamista kehittämällä HR-asiantuntijavuokrasuhteen kautta.

Nakkila Works Oy

Yrityksen johtoryhmäntyöskentelyn kehittäminen ja strategiaprosessin ketteröittäminen ja strategian vaikuttavuuden varmistaminen.

Granite Partners Oy

Kasvun ohjelman tukeminen varmistaen ketteryyden ja henkilöstön sitoutuminen HR-asiantuntijavuokrasuhteen kautta.

Panostaja Oyj

Itseohjautuva organisaatio

-valmennusta Panostajan omistamien yritysten henkilöstö- ja talousjohdolle.

Tampereen yliopisto

Interim-johtajana toiminen: Hankkeen strateginen ja operatiivinen johtaminen Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston fuusion sekä Tampereen ammattikorkeakoulun siirtyessä samaan konserniin. Itseohjautuvuuden kehittämistä organisaatiorakenteiden suunnittelussa.

Puolustushallinnon rakennuslaitos

Kilpailutustiimin toiminnan uudistaminen kohti asiakaskeskeisyyttä ja itseohjautuvuutta.

Vinka Oy

Yrityksen tarkoituksen ja arvojen rakentaminen. Peruspohjan rakentaminen henkilöstöjohtamisen kysymyksiin startupille.

ProAgria

Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen vastaamaan strategiaa ja organisaatiokulttuuria.

Maa- ja mestätaloustuottajain Keskusliitto

Uudistuvan ja ratkaisukeskeisen tiimin rakentaminen.

Tekijöistämme sanottua

"Mira oli tärkeä osa johtoryhmäämme uudistaessamme lähes kaikkia yrityksen toimintoja paremmin soveltuvaksi nopeampaan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Mira on uudistamis- ja uudistumiskykyinen, huomioiden ja ymmärtäen aina liiketoiminnan realiteetit ja tavoitteet. Eri kasvuyritysten hallituksissa työskennellessäni olen suositellut näitä yhtiöitä käyttämään Miran palveluita, niin haasteiden ratkaisemisessa kuin liiketoiminnan tukemisessa. Mira on ollut mukana näissä yrityksissä ennakkoluulottomasti soveltamassa myös täysin uusia toimintatapoja erilaisten yhteistyökumppanien kanssa kuitenkin siten, että niitä on sovellettu kohdeyrityksen tarpeisiin parhaaksi katsotulla tavalla."

" Marianne on innostunut ja innostava toiminnan kehittäjä, joka osaa ottaa ihmiset huomioon. Hän ei pelkää haasteita, vaan lähtee rohkeasti, määrätietoisesti ja järjestelmällisesti kohti tavoitetta. Mariannen reilu ja rehellinen lähestymistapa saa ihmiset hyvällä fiiliksellä mukaan kehittämiseen. Rautainen organisaattori ja kehittäjä inhimillisellä otteella. "

Ota yhteyttä!

Marianne Kukko

Toimitusjohtaja, partneri​

Puh: + 358 40 543 9883

etunimi.sukunimi@lygge.fi

Mira Pitkäranta

Partneri​

Puh: + 358 40 922 0188

etunimi.sukunimi@lygge.fi

Nina Helander

Partneri​

Puh: + 358 50 400 4275

etunimi.sukunimi@lygge.fi

  • Grey LinkedIn Icon

Laskutustietomme

E-laskuosoite: 003728862067 

Välittäjätunnus: OKOYFIHH

Operaattori: Osuuspankki

Y-tunnus: 2886206-7

Osoite: 

Lygge Oy

Kasvitarhankatu 13 

33500 Tampere