Vaikuttavampaa johtamista, 1 päivä

Valmennuksessa rakennamme ymmärrystä yksilöiden johtamistaipumuksista sekä niiden vaikutuksista eri johtamistilanteiden tehokkuuteen. Lisäämme tietoisuutta omasta ja muiden ihmisten erilaisuudesta ja tavasta toimia erilaisissa tilanteissa. Valmennuksessa autamme johtajia ymmärtämään omaa johtamistapaa vision luomisen, sitoutumisen saavuttamisen ja toteutuksen varmistamisen osalta.

Oman johtamistyylinsä ja -taipumusten ymmärtäminen ja omien toimintamallien tunnistaminen on askel kohti tehokkaampaa johtamista. Valmennuksessa annetaan eväitä omien ja johtotiimin johtamisvahvuuksien kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen sekä kehittymisalueiden ja -keinojen tunnistamiseen ja kehittämiseen johtamistilanteiden ja johtotiimin keskinäisen dynamiikan parantamiseksi. Valmennuksessa saa valmiuksia hyödyntää johtotiimiläisten erilaisuutta vahtuutena.

​Osana valmennusta jokaisesta osallistujasta tehdään Everything DiSC Work of Leaders (WoL)® -profiili, joka auttaa ymmärtämään omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita johtajana. Kaikki osallistujat tekevät ennakkoon verkon kautta tehtävän Everything DiSC WoL® -kyselyn profiilin luomiseksi. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa n. 20 min.

Teemat

  • Ihmisten erilaisuus ja sen hahmottaminen Everything DiSC® -viitekehyksen ja -käyttäytymistyylien kautta.

  • Johtaminen vision luomisen, sitoutumisen saavuttamisen, toteutuksen varmistamisen näkökulmista.

  • Miten pystyn hyödyntämään vahvuuksiani ja mitä uutta otan toimintaani, jotta johtamiseni on vaikuttavampaa.

  • Miten käyttäydymme eri tilanteissa.

  • Sitoutumisen ja luottamuksen rakentaminen.

  • Miten käyttäytymisemme näyttäytyy muille.

  • Missä erilaisuutemme näkyy.

  • Olemmeko joukko erinomaisia johtajia vai toisen vahvuuksia hyödyntävä johtotiimi.​

Ota yhteyttä!

Marianne Kukko

Toimitusjohtaja, partneri​

Puh: + 358 40 543 9883

etunimi.sukunimi@lygge.fi

Mira Pitkäranta

Partneri​

Puh: + 358 40 922 0188

etunimi.sukunimi@lygge.fi

Nina Helander

Partneri​

Puh: + 358 50 400 4275

etunimi.sukunimi@lygge.fi

  • Grey LinkedIn Icon

Laskutustietomme

E-laskuosoite: 003728862067 

Välittäjätunnus: OKOYFIHH

Operaattori: Osuuspankki

Y-tunnus: 2886206-7

Osoite: 

Lygge Oy

Kasvitarhankatu 13 

33500 Tampere