Vaikuttava kehityskeskustelu, 1 pvä

Parhaimmillaan kehityskeskustelu on tehokas ja vuorovaikutteinen johtamisen työkalu. Harmillisen usein keskusteluista ei kuitenkaan saada tehoa irti eivätkä ne hyödytä sekä organisaatiota, tiimiä että työntekijää. Tämän valmennuksen avulla saatte eväät rakentaa kehityskeskusteluistanne vaikuttavia.

 

Tämän tehokkaan valmennuksen jälkeen osallistujillanne on ymmärrys kehityskeskustelujen tavoitteista ja tavoitteiden vaikutuksesta kehityskeskustelujen toteutukseen ja sisältöön. Teillä on edellytykset kehittää organisaationne kehityskeskustelukäytäntöjä ja käyttää kehityskeskusteluja jatkumona jokapäiväiselle johtamiselle. Valmennuksesta saatte myös konkreettisia työvälineitä keskustelun toteutukseen.

Kehityskeskustelu johtamisen työkaluna:

 • Kehityskeskustelut johtamisen jatkumona – Miten rakennamme kehityskeskustelun osaksi johtamista ja henkilökohtaista kehittymistä tukevaa toimintaa

 • Kehityskeskustelun tavoitteet ja tavoitteiden vaikutus toteutukseen – Mitä haluamme kehityskeskustelulla tavoitella, miten tavoitteiden tulisi vaikuttaa keskustelujen käytänteisiin ja sisältöön.

 • Roolit kehityskeskustelussa  Kuka vetää keskustelua, kenen vastuulla sisältö on, miten varmistamme toimenpiteiden toteutuksen.

 

 

Onnistunut kehityskeskustelu – kehittymisen varmistaminen:

 • Onnistuneen kehityskeskustelun lähtökohdat – Miten sitoutuminen ja innostus kehityskeskusteluun rakennetaan.

 • Tarvelähtöisyys kehityskeskustelussa – Mitä tarkoittaa tarvelähtöisyys keskustelussa, miten tarvelähtöisyys mahdollistetaan.

 • Vahvuuksien kehittäminen ja hyödyntäminen – Kehittymisen onnistumisen lähtökohtana on henkilökohtaisten vahvuuksien tunnistaminen, vahvistaminen ja hyödyntäminen. Millä työkaluilla vahvuudet löydetään.

 • Työhyvinvoinnin varmistaminen – Miten kehityskeskustelussa huomioidaan työhyvinvoinnin näkökulmat.

 

Onnistunut keskustelu – valmistautuminen ja toteutus:

 • Valmistautuminen, keskustelutilanne ja toimenpiteet – Kehityskeskustelujen vaiheet ja niiden merkitys.

 • Rakenne ja teemat – Mistä keskustelussa tulisi puhua, missä pitäisi olla pääpaino.

 • Valmentava ote – Valmentavan otteen tavoitteena on auttaa henkilöä reflektoimaan omaa toimintaa ja kehittämään sitä. Miten se käytännössä tapahtuu.

 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen – Mistä palautteen antamisessa on kysymys, miten annetaan vaikuttavaa palautetta – sekä positiivista että rakentavaa.

 • Haastavat keskustelut – Haastavasta keskustelusta voi ennakoimalla syntyä antoisa keskustelu molemmille osa-puolille.

Osaamisen johtaminen:

 • Osaamisen kartoittaminen ja osaamisen kehittämisen keinot – Osaamisen kartoittamisen työkalut ja keinot.

 • Osaamisen kehittäminen osana tekemistä – Miten osana arjen tekemistä toteutetaan suunnitelmallista osaamisen kehittämistä.

 • Osaamisen johtamisen muutos – Mikä osaamisen johtamista nyky-ympäristössä haasta, miten vastaamme haasteeseen.

 

Yhteenveto ja keskustelua

Ota yhteyttä!

Marianne Kukko

Toimitusjohtaja, partneri​

Puh: + 358 40 543 9883

etunimi.sukunimi@lygge.fi

Mira Pitkäranta

Partneri​

Puh: + 358 40 922 0188

etunimi.sukunimi@lygge.fi

Nina Helander

Partneri​

Puh: + 358 50 400 4275

etunimi.sukunimi@lygge.fi

 • Grey LinkedIn Icon

Laskutustietomme

E-laskuosoite: 003728862067 

Välittäjätunnus: OKOYFIHH

Operaattori: Osuuspankki

Y-tunnus: 2886206-7

Osoite: 

Lygge Oy

Kasvitarhankatu 13 

33500 Tampere