top of page

Palautteen odottamista vai palaute-vuoropuhelua?

Päivitetty: 14. helmik. 2022

”En saa riittävästi palautetta työstäni.” Tuttu lause varmasti niin esihenkilöille kuin henkilöstöjohtamisen kysymysten parissa työskenteleville. Useimmiten palautteen antaminen koetaan olevan yksin esihenkilön vastuulla ja palautteen antaminen koetaan erilliseksi tapahtumaksi, ei niinkään jatkuvana vuoropuheluna. Eikä palautetta myöskään koeta asiana, jota voisi pyytää, vaan palautetta lähinnä odotetaan jonkun antavan automaattisesti tai osana prosessia.
Hyvän palautevuoropuhelun lähtökohtana on psykologisesti turvallinen organisaatiokulttuuri, joka on kehittämistä ja kehittymistä kannustava ja jossa palaute, positiivinen ja rakentava, koetaan mahdollisuutena kehittyä. Organisaatiossa, jossa palautevuoropuhelu toimii, palaute ei ole yksinomaan esihenkilön toimesta tapahtuvaa vaan monitahoista ja -suuntaista ja osa työn arkea. Jos palautetta, sen antamista eikä vastaanottamista, koeta ja oteta osaksi työn arkea, on turha odottaa palautevuoropuhelun sujuvan hedelmällisesti myöskään osana muodollisempaa tilaisuutta, kuten kehityskeskustelua.

Hyvän ja vaikuttavan palautekulttuurin rakentamisessa on kyse organisaation kyvykkyyden, ei pelkästään yksilön kyvykkyyden, kehittämisestä. Tällöin mukaan tarkasteluun tulee ottaa niin palautteeseen liittyvät toimintamallit ja roolit, työkalut sekä myös yksilöiden kyvykkyyttä lisäävät osaamisen kehittämisen keinot. Toimintamalleissa voi lähetä pienistä asioista liikkeelle: Tiimipalaverien alussa hymynaamojen avulla jokainen kertoo omasta tilanteesta (hymynaamat toimivat myös digi-välineissä). Oman tilanteen ja tekemisen reflektoinnista on helpompi siirtyä kollegoiden väliseen palautteeseen – hymynaamoihin tiimipalaverissa kollegoiden välisesti reagoimalla ja tai vaikka kollegoiden välisillä palautelounailla. Näin kevein askelein aloitetaan ensin oman toiminnan ja tilanteen avoin reflektointi ja sitä kautta mennään kohti kollegiaalista palautetta ja ollaan lähempänä organisatorisen keskustelu- ja palautekulttuurin rakentumista. Näin muutetaan samalla melko keveästi vertikaalisen palautteenantamisen rakenteita horisontaaliseen suuntaan.


Uusia, pieniä tai isompia, toimintamalleja ja työkaluja tuomalla otetaan askelia kohtia säännöllistä, monitahoista ja vaikuttavaa palautetta. Pikkuhiljaa palautteen antaminen ja vastaanottaminen rakentuu osaksi arkea ja sen ääreen on helppo myös muodollisemmissa palautetilaisuuksissa pysähtyä.


Kiinnostuitko palautteen antamisen kehittämisestä? Kevein, ketterin, yksittäisten uusien toimintamallien ja työkalujen kautta. Vai haluatko laajemmin tarkastella koko henkilökohtaisten kehittymisten polkuja? Ota yhteyttä. Marianne Kukko, 040 543 9883 tai marianne.kukko@lygge.fi


Tutustu myös
130 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentários


bottom of page