top of page

Palautekulttuurin nousu vai tuho

Päivitetty: 14. helmik. 2022


On mukava huomata, että viimeisten vuosien aikana monissa organisaatioissa on kiinnitetty huomiota palautteen antamiseen ja ainakin jossain määrin myös saamiseen.


Varovaisetkin askeleet kohti kehittyvää palautekulttuuria ovat juhlimisen arvoinen asia, vaikka monin paikoin niiden eteen onkin kasaantunut esteitä ja hidasteita. Tällä hetkellä moni organisaatio painiskelee palautekulttuurin rakentamisen kanssa, osin suotta, osin täysin aiheesta.


Merkittävimmät haasteet palautekulttuurin kehittymisen tiellä löytävät lähes poikkeuksetta kangistuneista, pistemäisistä, yksisuuntaisista palautekäytänteistä.


Välillä suomalainen (johtaja?) suosii liikaa persoonaan kohdistuvaa “suoraa puhetta”, koska sen mielletään antavan puhujasta rehdin ja suoraselkäisen kuvan, joka ei turhia lepertele tai haaskaa aikaa sanojensa harkitsemiseen.


Kaikella on paikkansa ja aikansa, mutta käytäntö on osoittanut, että nämä menetelmät harvemmin johtavat toivottuihin tuloksiin.


Liiketoimintatavoitteita tukeva palautekulttuuri vaatii monisuuntaista, jatkuvaa, asiantuntevaa ja ennen kaikkea arvostavaa palautetta.MIKSI PALAUTE ON TÄRKEÄÄ?


Yksinkertaistettuna palautteen tavoite on kehittää sekä yksilöä, että organisaatiota. Palaute on kehittymisen katalysaattori. Ellei peräti moottori.


Ilman palautetta itseltä, kollegoilta tai esihenkilöltä oppimista tapahtuu hyvin vähän.


Tämän ajatuksen oivaltaminen on askel kohti palautekulttuurin nousua; antamaton palaute on pois otettu kehittymismahdollisuus.


Tämä koskee sekä korjaavaa, että voimaannuttavaa palautetta.


Voimaannuttavan palautteen kautta tulemme tietoisemmiksi omista vahvuuksistamme ja kyvyistämme.


KENEN JA KEILLE PALAUTETTA TULISI ANTAA?


Palautekulttuuri saadaan nousuun monisuuntaisella palautteella. Jokaisella on palautetta annettavaksi; esihenkilöllä tiimiläiselle, tiimiläisellä esihenkilölle, tiimiläisillä toisilleen.


Erityisesti kollegoiden välinen palaute on liian vähälle huomiolle jäänyt kehittämisen lähde. Kuka toinen tuntisi työn vaatimukset ja tarpeet paremmin kuin kollega, joka tekee vastaavaa työtä?


Kollegapalautekeskusteluja tarkasteltaessa löydökset kertovat kollegoiden välisen palautteenannon merkityksestä.


Kollegoiden välinen palaute syventää kollegoiden välistä luottamussuhdetta sekä henkilöt kokevat saavansa oman ammattitaidon kehittämiseen enemmän eväitä kuin esihenkilöltä.


PALAUTETTA ITSELLE?


Palautteen antaminen itselle on kehittymässä yhdeksi kriittisimmistä työelämätaidoista.


Työelämä menee suuntaan, jossa edes kollegoilla ei ole täyttä näkyvyyttä toisen tekemiseen. Meiltä jokaiselta pitäisi löytyä kyvykkyyttä taputtaa itseämme olalle hyvin tehdystä työstä ja myös kriittisesti tarkastella alueita, jossa pitäisi ottaa askeleita eteenpäin.


Aloita tämän kyvykkyyden kehittäminen kysymällä itseltäsi päivän päätteeksi: missä tänään onnistuin ja kirjaamalla ainakin yksi asia ylös.MITEN ANTAA HYVÄÄ PALAUTETTA?


Jokainen voi onnistua palautteen antamisessa muutamaa perussääntöä noudattamalla:


  1. Palautetta antaessasi varmista, että sinulla on hyvä tahto toista kohtaan ja halua auttaa henkilöä. Oman harmituksen purkaminen toiseen ei ole palautetta, vaan oman olon helpottamista.


Erityisesti jos olet antamassa korjaavaa palautetutta vaikkapa kollegallesi kysy itseltäsi palautteeseen valmistautuessasi: miten voin auttaa toista asiassa kehittymään? Tämän pohdinnan kautta varmistat, että palautteesi on rakentavaa.


Me ihmiset harvemmin muistamme tilanteista sanoja ja asioita, mutta tilanteesta syntynyt tunne jää mieleen. Jos haluat auttaa toista palautteellasi, tunnejälki on rakentumassa oikeaan suuntaan.


  1. Anna palaute vuoropuhelun kautta. Kerro mitä olet havainnut; mitä näit, kuulit tai miten asian koit. Oman näkemyksesi jälkeen, kysy toiselta hänen näkökantansa palautteeseen; Miten sinä asian näet, koit, jne.?


  1. Keskity voimaannuttavaan palautteeseen. Jos kollegasi yleensä vie paljon ilmatilaa puheellaan yhteisissä kokouksissa ja hän sattuu tekemään kysymyksen, kiitä häntä hyvästä kysymyksestä. Kysymys siirtää puheenvuoron toisille. Näin voimaannuttavalla palautteellasi kerrot hänelle, minkälaista toimintaa sinä arvostat.


Palautekulttuurin rakentamisessa ei ole kyse pelkästään palautteenantamisen taidosta vaan myös siitä olemmeko valmiita vastaanottamaan palautetta.


Jos haluat palautekulttuurin rakentamisessa tukea tai olet kiinnostunut palautteen antamisen ja vastaanottamisen koulutuksista, ole yhteydessä suoraan minuun (tiedot alhaalla) tai laita viestiä.


Mira Pitkäranta, Partneri, 040 922 0188, mira.pitkaranta@lygge.fiTutustu myös
79 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page