top of page

Merkityksellisen tekemisen kulttuuria rakentamassa

Päivitetty: 14. helmik. 2022

Miksi merkityksellisen tekemisen kulttuuri on tärkeää: Se synnyttää intohimoa, työn imua ja menestystä. Merkityksellinen tekeminen rakentuu tarkoituksen, ketteryyden ja itseohjautuvuuden, kyvykkyyden sekä yhteenkuuluvuuden kautta.Lyggen tarkoitus on ”Merkityksellinen tekeminen”. Tarkoitus yritystasolla ei kuitenkaan riitä. Myös yksilötasolla ihmisen tulee tuntea oma tekeminen merkitykselliseksi. Oma tekeminen tulee olla tiiviissä kytköksessä koko yrityksen tarkoitukseen.


Ketteryys ja itseohjautuvuus - Nykyinen toimintaympäristö on tietointensiivinen, jatkuvasti uudistuva ja monisäikeinen. Perinteiset johtamismallit, vallan hierarkiat, päätöksenteon lukitseminen positioihin ja toimielimiin ei enää toimi. Yrityksen tulee purkaa rakenteita ja päätöksenteon rajoitteita mahdollistaakseen itseohjautuvuus ja ketteryys. Myös ihmisen sisäisen motivaation synnylle itseohjautuvuus on tärkeää. Intohimo ja työn imu ei synny käskytettynä vaan itseohjautuvuuden ja vapaaehtoisuuden kautta.


Kyvykkyys - Kyvykkyyttä voi kuvata osaamisena ja aikaansaamisena. Osaamisista tarkasteltaessa voidaan mainita esimerkiksi ydinosaamiset – osaaminen, joka tuottaa asiakkaalle lisäarvoa sekä yritykselle kilpailuetua – ja muut liiketoiminnalliset osaamiset – myyntiosaamiset, johtamiseen ja talouden hallintaan liittyvät osaamiset muutamat mainitakseni. Kyvykkyyksien tulee olla kokonaisvaltaisesti kunnossa merkityksellisen tekemisen kulttuuria rakennettaessa. Sekä yritys että yksilötasolla.


Yhteenkuuluvuus - Yrityksen tulisi tarjota turvallinen ja yhteisöllinen verkosto. Työntekijöiden omakseen kokema verkosto mahdollistaa tuen saannin, tiedon ja osaamisen jakamisen sekä mahdollistaa erilaisten näkemyksien ja mielipiteiden ilmaisun. Yhteenkuuluvuus myös mahdollistaa vastuuttamisen, joka on ehdoton edellytys itseohjautuvuudelle. Tälläinen ympäristö on myös aidosti oppiva sekä lisää innovointia.


Kaikki neljä yllämainittua elementtiä liittyvät toisiinsa. Yrityksen tarkoituksen kokeminen merkitykselliseksi rakentaa yhteenkuuluvuutta. Yhteenkuuluvuuden tunne mahdollistaa tiedon jaon ja aidon vuorovaikutuksen, mitkä ovat edellytys itseohjautuvuudelle. Itseohjautuvuus vahvistaa kyvykkyyksiä. Näitä ketjuja voi rakentaa loputtomiin. Vaikkakin merkityksellisen tekemisen kulttuuri rakentuu kaikista yllä kuvatuista elementeistä, liikkeelle voi lähteä myös yksi askel kerrallaan.


Jos sinulla on kysyttävää tai haluat tarkemmin tietää, miten merkityksellisen tekemisen kulttuuria rakennetaan, ota yhteyttä Mira Pitkäranta, +358 40 922 0188 tai mira.pitkaranta@lygge.fi.


Tutustu myös
15 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page