Search
  • Admin

Luovuutta ja osaamisen kehittymistä tukeva itseohjautuva organisaatio.

Updated: May 23, 2018

Monimuotoinen osaamisen kehittyminen ja luovuus perustuu mahdollisuuteen ja kykyyn hyödyntää erilaisia osaamisia ja tietoja sekä yhdistellä erilaisia näkökulmia. Tällaisen toiminnan perustana on ihmisten välinen vuorovaikutus, yhteistyö ja verkostoituminen. (Jos haluat lisää ymmärrystä luovuutta tukevasta ympäristöstä, ota kesäluettavaksi esimerkiksi kirja Luovuuden Idea, Malmelin ja Poutanen).Perinteiset johtamismallit toimivat pitkälti rakenne- ja valtahierarkioihin perustuen. Tällaiset hierarkiat ohjaavat melko yksiyksipuoliseen ja kankeaan vuorovaikutukseen; ylhäältä alas tai alhaalta ylös suuntaiseen vuorovaikutukseen. Matriisiorganisaatio lisää vuorovaikutussuuntia, mutta edelleen liikutaan melko lukitussa rakenteessa. Rakenne on hierarkkinen ja joustamaton, työkaverit ja yhteistyökumppanit on määritelty ja lukittu, kuten myös käytettävissä oleva osaaminen ja näkökulmat.


Itseohjautuvien organisaatioiden toiminta ei perustu syviin hierarkioihin vaan toiminta ja rakenne on useimmiten verkostomaista ja joustavaa. Pysyvämpää rakenteellista hierarkiaa on vähän ja sitä edustavaa esimerkiksi ylätason yksiköt. Vuorovaikutus, tekeminen ja päätökset tapahtuvat tiimien välillä ja kautta, ei hierarkioiden. Rakennehierarkioiden puuttuessa ja joustavien toimintamallien avulla tiimit toimivat suoraan toistensa kanssa yhteistyössä, jolloin rakentuu vuorovaikutuksen ja tekemisen verkko.

Itseohjautuvassa organisaatiossa rakenne syntyy tarpeesta ja joustavasti. Tämä mahdollistaa monipuolisesti erilaisten osaamisten kohtaamisen, hyödyntämisen, kehittymisen sekä luovuuden. Eräässä itseohjautuvassa organisaatiossa toimitusinsinööri koki, että hän ei saanut vastattua tärkeän asiakkaan haasteisiin oman, silloisen tiiminsä kanssa. Työntekijä perusti tiimin asiakasta varten, otti tiimiin erilaisia osaamisia, kuten asiakaspalvelu- ja tuotekehitysosaamista. Osaamiset, joita ei tarvittu aktiivisesti, hankittiin suoraan toisista tiimeistä. Näin hyödyntäen itseohjautuvan organisaation joustavuutta, organisaatiorakenteen rakentumista tarpeen mukaan, työntekijä hankki ja tiimiytti osaamisen jota hän tarvitsi ratkoessaan asiakkaan haasteita ja rakentaessaan laadukasta palvelua asiakkaalle. Näin ollen organisaation kyky ratkaista haasteita parani.Myöskään puhdas rakennettomuus eikä kaaos tue osaamisen kehittymistä ja luovuutta. Kaaoksen syntymistä ei tarvitse estää raskailla rakenteilla ja hierarkioilla. Itseohjautuvassa organisaatiossa hallintaa tuodaan esimerkiksi yhteisillä toimintamalleilla, prosesseilla ja/tai osaamisyhteisöjen kautta.


Haluatko kuulla lisää, ota yhteyttä! Mira Pitkäranta, +358 40 922 0188.

113 views

Ota yhteyttä!

Marianne Kukko

Toimitusjohtaja, partneri​

Puh: + 358 40 543 9883

etunimi.sukunimi@lygge.fi

Mira Pitkäranta

Partneri​

Puh: + 358 40 922 0188

etunimi.sukunimi@lygge.fi

Nina Helander

Partneri​

Puh: + 358 50 400 4275

etunimi.sukunimi@lygge.fi

  • Grey LinkedIn Icon

Laskutustietomme

E-laskuosoite: 003728862067 

Välittäjätunnus: OKOYFIHH

Operaattori: Osuuspankki

Y-tunnus: 2886206-7

Osoite: 

Lygge Oy

Kasvitarhankatu 13 

33500 Tampere