top of page

Porukan oivalluksia DiSC-henkilöprofiilivalmennuksesta

Päivitetty: 14. helmik. 2022

Erilaiset henkilöprofiilit ovat mielestäni ”huonoja isäntiä, mutta hyviä renkejä”. Tämä jälleen kerran vahvistui, kun pidin yhdelle porukalle Everything DiSC-tiimivalmennusta. Porukka koostui henkilöistä, jotka ovat tunteneet toisensa vuosia, keskinäinen tuntemus siten osin syvääkin. Perustyylien osalta kovin suuria yllätyksiä ei tullutkaan. Porukan DC-tyyppiä edustava henkilö tunnistettiin suoraksi, jämäkäksi ja voimakastahtoiseksi, iD-tyypin henkilö innostuvaksi ja uutta luotaavaksi. iS-henkilöstä tunnistettiin samoin innostuneisuus ja sen ohella suunnitelmallisuus, SC-henkilöstä tarkkuus, luotettavuus ja selkeys. Kuitenkin valmennuksen aikana syntyi syvempää ymmärrystä tyyleistä ja oivalluksia, jotka antoivat eväitä ymmärtää paremmin pitkään tunnettuja ihmisiä. Tässä haluan tuoda oivalluksista esiin muutaman. Josko tämä pysäyttäisi muitakin pohtimaan omaa ja toisten vuorovaikutusta sekä antaisi ymmärrystä erilaisia vuorovaikutustyylejä kohtaan ja pohjaa oman toiminnan kehittämiselle.Valmennuksessa yksi monista oivalluksista oli, että porukan DC-henkilön tapa viestiä asiat jämäkästi ja asiakeskeisesti ei olekaan tylyyttä, vaan puhtaasti halua edetä asioissa virtaviivaisesti ja tehokkaasti, ylimääräiset rönsyt karsien. Tämä jäsen siis ”ei ole paha tai pahantahtoinen ihminen”. Porukan iD-henkilön vetäytyminen tietyissä tilanteissa ei olekaan ylimielisyyttä, vaan hetki omaa aikaa analysoida tilannetta.


Porukan SC-henkilön rauhallisuudesta ja tarkkuudesta valmennuksen aikana kumpusi yllättävänä piirteenä esiin hänen kärsimättömyys ja halu edetä asioissa nopeasti. Porukka oivalsi, että vaikka tuttua tyyppiä on opittu aina pitämään rauhallisena ja maltillisena, oikeasti hän ”kuohuu sisällä”, jos asiat eivät etene rivakasti.


Ryhmän iS-henkilö puolestaan osoittautuikin kaikkien yllätykseksi henkilöksi, joka ei jaksa ”diskuteerata ja diskuteerata”. Oivallettiin, että sosiaalisuus ja ihmiskeskeisyys ei aina tarkoita sitä, että henkilö haluaisi aina laajoja keskusteluja.


Valmennuksessa perehdyimme pääasiassa kunkin omaan profiiliin ja toistemme profiilien tunnistamiseen ja kunkin herättelyyn oman vuorovaikutuksen kehittämiseksi. Jokainen sai reppuunsa kehitettävää: esim. porukan DC-henkilö pohti mm., että hän harjoittaisi sitä, että ei aina sanoisi asioita niin suoraan ja iD-henkilö alkoi työstämään ajatusta ”ylimielisen” mielikuvansa pehmentämiseksi. Syntyneiden oivallusten kautta porukan yhteisestä kanssakäymisestä ja tekemisestä saadaan hiottua terävimpiä kulmia pois.


Kaikki ei siis aina ole aivan sitä, miltä meille tuttukin ulkokuori näyttää. Toisten ymmärtämisessä ja sitä kautta meidän kaikkien vuorovaikutuksen kehittämisessä on varmasti työsarkaa meille kaikille. Keskeisimpänä oivalluksena pidän, että tämäkin kehittyminen lähtee minusta ja meistä kaikista – ei teistä/muista.


Hyvä renki, mutta huono isäntä – DiSC-profilointi ja -valmennus antavat eväät tunnistaa mm., miten motivoidutaan, mitkä ovat työskentelytavat, miten palaute kannattaa antaa ja miten toista kannattaa lähestyä ristiriitatilanteissa, kuitenkin itse pitää ottaa isännän rooli oman ja tiimin vuorovaikutuksen kehittämisessä. Lyggen valmennukset auttavat ottamaan tämän isännän roolin. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Marianneen puh. +358 40 543 9883.


Tutustu myös
21 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page