valmennukset

Valmennuksemme auttavat pohtimaan yksilön, tiimin ja koko organisaationne toimintaa uusista näkökulmista ja herättelevät miettimään uusia kysymyksiä toimintanne nostamisessa uudelle tasolle.

Kaikista valmennuksista on mahdollista rakentaa juuri sinulle ja organisaatiollesi sopiva kokonaisuus sisällöllisesti ja aikataulullisesti. On myös mahdollista yhdistellä eri valmennuksia yhteen teille sopivaksi kokonaisuudeksi.

Itse-ohjautuvuuden vahvistaminen

1 pvä, max. 30 osallistujaa

2900 € + alv 24%

Tämä valmennus tutustuttaa itseohjautuvuuden päälle menestystään rakentavan organisaation periaatteisiin ja toimintamalleihin.   Valmennuksessa rakentuu ymmärrys itseohjautuvuudesta organisoitumisen ja johtamisen keinona ja tapana, itseohjautuvuuden tasoista, vaikutuksista sekä toimivuuden edellytyksistä. Päivän aikana rakennatte ymmärrystä mitä itseohjautuvuus teillä voisi tarkoittaa ja miten sitä rakennetaan.

Ohjelma

Itseohajutuva tiimi

2 pvä, max 30 osallistujaa 4800 € + alv 24%

Valmennus antaa osallistujille kokonaiskäsityksen itseohjautuvasta tiimistä organisoitumisen ja tekemisen tapana ja keinona. Itseohjautuvassa tiimissä esihenkilökeskeisyyden sijaan toiminta rakennetaan tarpeen ja koko tiimin kyvykkyyksien mukaan varmistaaksemme jatkuvan uudistumisen ja tuloksellisuuden.

Päivien aikana rakennetaan ymmärrystä ja toimintamalleja itseohjautuvan tiimin mahdollistamiseksi.

Ohjelma

Itseohajutuva tiimi

1 pvä, max 30 osallistujaa 2900 € + alv 24%

Valmennus antaa osallistujille peruskäsityksen itseohjautuvasta tiimistä organisoitumisen ja tekemisen tapana ja keinona. Itseohjautuvassa tiimissä esihenkilökeskeisyyden sijaan toiminta rakennetaan tarpeen ja koko tiimin kyvykkyyksien mukaan varmistaaksemme jatkuvan uudistumisen ja tuloksellisuuden.

Päivän aikana rakennettaan ymmärrystä mitä itseohjautuva tiimi teillä voisi tarkoittaa.

Ohjelma

Luovuutta,

oppimista ja vastuunkantoa rakentava esihenkilötyö

2 pvä, max. 30 osallistujaa

4800 € + alv 24%

Esihenkilötyön kehittäminen lähtee liikkeelle jaetusta ymmärryksestä roolista ja siitä miten johtamista toteutetaan. Vahvistamalla ymmärrystä ja rakentamalla toimintamalleja luovuuden, oppimisen ja sisäisen motivaation tukemiseen sekä vastuunottamiseen rakennetaan vaikuttavaa esihenkilötyötä ja menestyviä tiimejä.

Ohjelma

Kulttuuri, muutos ja esihenkilötyö

1 pvä, max 30 osallistujaa

2900 € + alv 24%

Tässä intensiivisessä valmennuksesta luodaan ymmärystä miksi muutos tilanteessa on tärkeä ymmärtää organisaation kulttuuri ja miten se saattaa vaikuttaa tilanteeseen.  Valmennuksessa rakennetaan ymmärrystä vaikuttavasta muutoksen johtamisesta sekä miten rakennetaan jatkuvan uudistumisen hallintaa. Valmennus antaa esihenkilöille työkalupakin muutoksen johtamiseen.

Ohjelma

Osaamisen johtaminen ja jatkuva oppiminen

1 pvä, max 30 osallistujaa

2900 € + alv 24%

Tämä yhden päivän valmennus rakentaa ymmärrystä osaamisen johtamisesta osana organisaation menestyksen rakentamista. Päivän aikana tutustutaan osaamisen kehittämisen eri tasoihin, keinoihin ja työkaluihin, joiden avulla osallistujat pystyvät lähetä rakentamaan vaikuttaa osaamisen johtamista organisaatioon. Valmennuksessa käsitellään myös osaamisen johtamisen murrosta ja sitä miten organisaation rakenteita ja toimintamalleja voidaan rakentaa tukemaan jatkuvaa kehittymistä, oppimista. 

Ohjelma

Everything DiSC®-

työyhteisöprofiilin purku yksilölle

390 € + alv 24%

Everything DiSC® -työyhteisöprofiili auttaa yksilöä ymmärtämään omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan vuorovaikuttajana ja työyhteisön jäsenenä. DiSC-profiili ja sen pohjalta tehtävä sparraus mahdollistaa itsensä johtamisen ja kehittymisen.

 

 

Lisätietoa

Erilaisuudesta voimavara ja Everything DiSC®-työyhteisöprofiili

1 pvä, max. 30 osallistujaa

2900 € + alv 24%.

Kiinteän hinnan lisäksi profiili - ja työkirjakustannus 150 € + alv 24% / osallistuja, maks. 15 osallistujaa.

Valmennuksessa rakennamme ymmärrystä erilaisuudesta tiimin toiminnassa. Itsensä ymmärtäminen ja omien toimintamallien tunnistaminen on askel kohti tehokkaampaa yhteistyötä muiden kanssa.

Ohjelma

Erilaisuudesta voimvara ja Everything DiSC®-

työyhteisöprofiili

1/2 pvä, max 30 osallistujaa 1700 € + alv 24%.

Kiinteän hinnan lisäksi profiili - ja työkirjakustannus 150 € + alv 24% / osallistuja, maks. 15 osallistujaa.

Valmennuksessa rakennamme ymmärrystä erilaisuudesta tiimin toiminnassa. Itsensä ymmärtäminen ja omien toimintamallien tunnistaminen on askel kohti tehokkaampaa yhteistyötä muiden kanssa.

Ohjelma

Everything DiSC WoL®-johtajuusprofiilin purku yksilölle

590 € + alv 24%

Everything DiSC® -johtajuusprofiili (Work of Leaders) kertoo vuorovaikutuksesi ja toimintatyylisi vahvuuksista ja kehityskohteista johtajana. Se mahdollistaa oman johtamisen ymmärtämisen ja kehittämisen. Profiili ei kerro eikä määrittele onnistumistasi tai epäonnistumista johtamistehtävässäsi.

Lisätietoa

Vaikuttavampaa johtamista ja Everything DiSC WoL®-johtajuusprofiili

1 pvä, max. 30 osallistujaa

2900 € + alv 24%.

Kiinteän hinnan lisäksi profiili - ja työkirjakustannus 150 € + alv 24% / osallistuja, maks. 15 osallistujaa.

Valmennuksessa rakennamme ymmärrystä yksilöiden johtamistaipumuksista sekä niiden vaikutuksista eri johtamistilanteiden tehokkuuteen. Lisäämme tietoisuutta omasta ja muiden ihmisten erilaisuudesta ja tavasta toimia erilaisissa tilanteissa. Koulutuksessa autamme johtajia ymmärtämään omaa johtamistapaa vision luomisen, sitoutumisen saavuttamisen ja toteutuksen varmistamisen osalta.

Ohjelma

Vaikuttavampaa johtamista ja Everything DiSC WoL®-johtajuusprofiili

1/2 pvä, max 30 osallistujaa 1700 € + alv 24%.

Kiinteän hinnan lisäksi profiili - ja työkirjakustannus 150 € + alv 24% / osallistuja, maks. 15 osallistujaa.

Valmennuksessa rakennamme ymmärrystä yksilöiden johtamistaipumuksista sekä niiden vaikutuksista eri johtamistilanteiden tehokkuuteen. Lisäämme tietoisuutta omasta ja muiden ihmisten erilaisuudesta ja tavasta toimia erilaisissa tilanteissa. Koulutuksessa autamme johtajia ymmärtämään omaa johtamistapaa vision luomisen, sitoutumisen saavuttamisen ja toteutuksen varmistamisen osalta.

Ohjelma

Ratkaisuja haastavien henkilöstötilan-teiden kanssa elämiseen

1 pvä, max 30 osallistujaa 2900 € + alv 24%

Päivän aikana rakennetaan ymmärrystä, mistä haastavat henkilöstötilanteet syntyvät ja valmiuksia niiden käsittelyyn.

Lisäksi valmennuksessa rakennetaan  kyvykkyyttä haastavien henkilöstötilanteiden ennaltaehkäisyyn sekä hyödyntämään asiakonflikteja voimavarana.

Ohjelma

Vaikuttava kehityskeskus-telu

1 pvä, max 30 osallistujaa 2900 € + alv 24%

Parhaimmillaan kehityskeskustelu on tehokas ja vuorovaikutteinen johtamisen työkalu. Harmillisen usein keskusteluista ei kuitenkaan saada tehoa irti eivätkä ne hyödytä sekä organisaatiota, tiimiä että työntekijää. Tule oppimaan, kuinka kehityskeskusteluista saadaan vaikuttavia.

Ohjelma

Ota yhteyttä!

Marianne Kukko

Toimitusjohtaja, partneri​

Puh: + 358 40 543 9883

etunimi.sukunimi@lygge.fi

Mira Pitkäranta

Partneri​

Puh: + 358 40 922 0188

etunimi.sukunimi@lygge.fi

Nina Helander

Partneri​

Puh: + 358 50 400 4275

etunimi.sukunimi@lygge.fi

  • Grey LinkedIn Icon

Laskutustietomme

E-laskuosoite: 003728862067 

Välittäjätunnus: OKOYFIHH

Operaattori: Osuuspankki

Y-tunnus: 2886206-7

Osoite: 

Lygge Oy

Kasvitarhankatu 13 

33500 Tampere