VALMENNUKSET

Valmennuksemme auttavat pohtimaan koko organisaationne, tiimienne ja yksilöiden toimintaa uusista näkökulmista ja herättelevät miettimään uusia kysymyksiä toimintanne nostamisessa uudelle tasolle.

Kaikista valmennuksista on mahdollista rakentaa juuri teidän organisaatiolle sopiva kokonaisuus sisällöllisesti ja aikataulullisesti. On myös mahdollista yhdistellä eri valmennuksia teille sopivaksi kokonaisuudeksi.

Itseohjautuvuuden lisääminen

Itseohjautuvuuden vahvistaminen organisaatiossanne

1 pvä, max. 30 osallistujaa

2900 € + alv 24%

Valmennuksessa saatte tietopohjan  itseohjautuvuudesta ja sen lisäämisen tuomista mahdollisuuksista 

organisaationne menestyksen rakentamiseksi. Päivän aikana käsittelemme itseohjautuvuuden lisäämistä niin organisoitumisen, johtamisen kuin käytännön tekemisen näkökulmista. Lisäksi tarkastelemme, mitä itseohjautuvuus tarkoittaa niin yksilö-, tiimi- kuin organisaatiotasolla. Päivän aikana hahmotatte, mitä itseohjautuvuus teillä voisi tarkoittaa ja miten sitä rakennetaan.

Ohjelma

Itseohjautuva

tiimi

2 pvä, max 30 osallistujaa 5500 € + alv 24%

Kahden päivän valmennuksessa saatte tietopohjan ja  rakennatte yhteisen ymmärryksen mitä itseohjautuvalla tiimillä tavoittelette ja mitä se käytönnössä teidän organisaatiossanne tarkoittaa. Valmennuksen aikana rakennatte myös  konkreettisia toimintamalleja mm. päätöksentekemiseen, tavoitteiden asettamiseen ja seurantaan, roolitukseen sekä vahvistatte itsensä johtamisen kyvykkyyttä.

 

Valmennus on suunnattu tiimeille ja niiden kehittämisestä vastaaville.  

Ohjelma

Itseohjautuva

tiimi

1 pvä, max 20 osallistujaa 2900 € + alv 24%

Yhden päivän valmennuksen avulla saatte tietopohjan ja konkreettisia edellytyksiä lähteä rakentamaan itseohjautuvuutta tiimeihinne. Tämän lisäksi päivän päätteeksi teillä on ymmärrys, mitä itseohjautuvuudella tiimitasolla tarkoitatte sekä konkreettinen ensimmäinen versio mitä itseohjautuva tiimi teillä mm. roolien, vastuiden ja päätöksentekemisen kannalta käytännössä tarkoittaa. Valmennus soveltuu tiimeille ja tahoille, jotka kehittävät tiimitoimintaa organisaatiossanne.

Ohjelma

Johtaminen ja esimiestyö

Luovuutta,

oppimista ja vastuunkantoa rakentava esihenkilötyö

2 pvä, max. 20 osallistujaa

5500 € + alv 24%

Esihenkilötyön kehittäminen lähtee liikkeelle jaetusta ymmärryksestä esihenkilöiden roolista ja siitä, mitä johtaminen on ja  miten sitä toteutetaan. Vahvistamalla ymmärrystä ja rakentamalla toimintamalleja luovuuden, oppimisen ja sisäisen motivaation tukemiseen sekä vastuunottamiseen rakennatte vaikuttavaa esihenkilötyötä ja menestyviä tiimejä.

Ohjelma

Vaikuttava muutos

1 pvä, max 20 osallistujaa

2900 € + alv 24%

Tässä intensiivisessä valmennuksesta luodaan ymmärys, miksi muutostilanteessa on tärkeä ymmärtää organisaation kulttuuri ja miten se vaikuttaa muutokseen. Valmennuksessa rakennetaan ymmärrystä vaikuttavasta muutoksen johtamisesta sekä miten rakennetaan jatkuvan uudistumisen hallintaa. Valmennus antaa esihenkilöillenne työkalupakin muutoksen johtamiseen.

Ohjelma

Osaamisen johtaminen osana arkea

1 pvä, max 20 osallistujaa

2900 € + alv 24%

Tämä yhden päivän valmennus rakentaa ymmärrystä osaamisen johtamisesta osana organisaationne menestyksen rakentamista. Päivän aikana tutustutaan osaamisen kehittämisen eri tasoihin, keinoihin ja työkaluihin, joiden avulla pystytte lähteä rakentamaan vaikuttavaa osaamisen johtamista organisaatioonne. Valmennuksessa käsitellään myös osaamisen johtamisen murrosta ja sitä miten voitte rakentaa organisaationne rakenteita ja toimintamalleja tukemaan jatkuvaa kehittymistä ja oppimista. 

Ohjelma

Ratkaisuja haastavien henkilöstötilan-teiden kanssa elämiseen

1 pvä, max 20 osallistujaa 2900 € + alv 24%

Päivän aikana rakennamme organisaatioonne ymmärrystä, mistä haastavat henkilöstötilanteet syntyvät ja valmiuksia niiden käsittelyyn.

Lisäksi valmennuksessa rakennetaan  kyvykkyyttä haastavien henkilöstötilanteiden ennaltaehkäisyyn sekä asiakonfliktien hyödyntämiseen voimavarana.

Ohjelma

Vaikuttava kehityskeskustelu

1 pvä, max 20 osallistujaa 2900 € + alv 24%

Parhaimmillaan kehityskeskustelu on tehokas ja vuorovaikutteinen johtamisen työkalu. Harmillisen usein keskusteluista ei kuitenkaan saada tehoa irti eivätkä ne hyödytä organisaatiota, tiimiä eikä työntekijää. Tämän valmennuksen avulla autamme teitä rakentamaan kehityskeskusteluistanne aidosti vaikuttavia.

Ohjelma

Palaute kehittymisen moottorina

1 pvä, max 20 osallistujaa 2900 € + alv 24%

Palautteen tarkoituksena on toimia kehityksen ja muutoksen moottorina.

 

Parhaimmillaan palaute vie henkilöä oikeaan suuntaan kehittymään ja rakentamaan organisaation menestystä. Pahimmillaan se syö motivaation.

Valmennus rakentaa organisaatiollenne kyvykkyyttä vaikuttavaan palautteeseen.

Ohjelma

DiSC-valmennukset

Everything DiSC®-

työyhteisöprofiilin purku yksilölle

390 € + alv 24%

Everything DiSC® -työyhteisöprofiili auttaa yksilöä ymmärtämään omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan vuorovaikuttajana ja työyhteisön jäsenenä. DiSC-profiili ja sen pohjalta tehtävä sparraus mahdollistaa itsensä johtamisen ja kehittymisen.

 

 

Lisätietoa

Erilaisuudesta voimavara ja Everything DiSC®-työyhteisöprofiili

1 pvä, max. 20 osallistujaa

2900 € + alv 24%.

Kiinteän hinnan lisäksi profiili - ja työkirjakustannus 150 € + alv 24% / osallistuja, maks. 15 osallistujaa.

Valmennuksessa rakennamme ymmärrystä erilaisuudesta tiimin toiminnassa. Itsensä ymmärtäminen ja omien toimintamallien tunnistaminen on askel kohti tehokkaampaa yhteistyötä muiden kanssa.

Ohjelma

Erilaisuudesta voimvara ja Everything DiSC®-

työyhteisöprofiili

1/2 pvä, max 20 osallistujaa 1700 € + alv 24%.

Kiinteän hinnan lisäksi profiili - ja työkirjakustannus 150 € + alv 24% / osallistuja, maks. 15 osallistujaa.

Valmennuksessa rakennamme ymmärrystä erilaisuudesta tiimin toiminnassa. Itsensä ymmärtäminen ja omien toimintamallien tunnistaminen on askel kohti tehokkaampaa yhteistyötä muiden kanssa.

Ohjelma

Everything DiSC WoL®-johtajuusprofiilin purku yksilölle

590 € + alv 24%

Everything DiSC® -johtajuusprofiili (Work of Leaders) kertoo vuorovaikutuksesi ja toimintatyylisi vahvuuksista ja kehityskohteista johtajana. Se mahdollistaa oman johtamisen ymmärtämisen ja kehittämisen. Profiili ei kerro eikä määrittele onnistumistasi tai epäonnistumista johtamistehtävässäsi.

Lisätietoa

Everything DiSC WoL®-johtajuusprofiilin purku ryhmälle

1 pvä, max. 20 osallistujaa

2900 € + alv 24%.

Kiinteän hinnan lisäksi profiili - ja työkirjakustannus 150 € + alv 24% / osallistuja, maks. 15 osallistujaa.

Valmennuksessa rakennamme ymmärrystä yksilöiden johtamistaipumuksista sekä niiden vaikutuksista eri johtamistilanteiden tehokkuuteen. Lisäämme tietoisuutta omasta ja muiden ihmisten erilaisuudesta ja tavasta toimia erilaisissa tilanteissa. Koulutuksessa autamme johtajia ymmärtämään omaa johtamistapaa vision luomisen, sitoutumisen saavuttamisen ja toteutuksen varmistamisen osalta.

Ohjelma

Everything DiSC WoL®-johtajuusprofiilin purku ryhmälle

1/2 pvä, max 20 osallistujaa 1700 € + alv 24%.

Kiinteän hinnan lisäksi profiili - ja työkirjakustannus 150 € + alv 24% / osallistuja, maks. 15 osallistujaa.

Valmennuksessa rakennamme ymmärrystä yksilöiden johtamistaipumuksista sekä niiden vaikutuksista eri johtamistilanteiden tehokkuuteen. Lisäämme tietoisuutta omasta ja muiden ihmisten erilaisuudesta ja tavasta toimia erilaisissa tilanteissa. Koulutuksessa autamme johtajia ymmärtämään omaa johtamistapaa vision luomisen, sitoutumisen saavuttamisen ja toteutuksen varmistamisen osalta.

Ohjelma

Ota yhteyttä!

Marianne Kukko

Toimitusjohtaja, partneri​

Puh: + 358 40 543 9883

etunimi.sukunimi@lygge.fi

Mira Pitkäranta

Partneri​

Puh: + 358 40 922 0188

etunimi.sukunimi@lygge.fi

Nina Helander

Partneri​

Puh: + 358 50 400 4275

etunimi.sukunimi@lygge.fi

  • Grey LinkedIn Icon

Laskutustietomme

E-laskuosoite: 003728862067 

Välittäjätunnus: OKOYFIHH

Operaattori: Osuuspankki

Y-tunnus: 2886206-7

Osoite: 

Lygge Oy

Kasvitarhankatu 13 

33500 Tampere