Itseohjautuva tiimi, 2 päivää
 

Tämä valmennus antaa osallistujille kokonaiskäsityksen itseohjautuvasta tiimistä organisoitumisen ja tekemisen tapana ja keinona. Itseohjautuvassa tiimissä esimieskeskeisyyden sijaan toiminta rakennetaan tarpeen ja koko tiimin kyvykkyyksien mukaan varmistaaksemme jatkuvan uudistumisen ja tuloksellisuuden.

 

Valmennuksessa rakennetaan ymmärrys itseohjautuvan tiimin onnistumisen elementeistä, tiimin roolien rakentumisesta ja vastuista sekä itseohjautuvan tiimin pelisäännöistä ja niiden rakentamisesta sekä tuloksellisen tiimin kriittisistä menestystekijöistä. Valmennus antaa perusvalmiudet lähteä rakentamaan ja kehittämään itseohjautuvaa tiimiä sekä edellytykset toimia itseohjautuvassa tiimissä. Valmennuksen aikana näitä elementtejä aletaan työstämään oman organisaation näkökulmasta.

 

Valmennus soveltuu esimiehille, tiimijäsenille, johdolle, henkilöstöjohdolle sekä muille organisaation kehittämisestä kiinnostuneille.

1. päivän ohjelma


Mitä tarkoitamme itseohjautuvalla tiimillä?

 • Johtamisen ja organisoitumisen muutos

 • Itseohjautuvuuden tasot

 • Itseohjautuva tiimi vs. perinteinen tiimi


 Itseohjautuvan tiimin vaikutukset

 • Sisäisen motivaation rakentuminen

 • Vaikutukset yksilötasolla

 • Vaikutukset organisaatiotasolla

 

Ryhmätyö: Mitä itseohjautuva tiimi voisi meillä tarkoittaa?


Itseohjautuvan tiimin edellytykset ja rakennuspalikat

 • Yhteinen ymmärrys koko organisaation ja tiimin tarkoituksesta, tehtävästä ja menestyksestä

 • Läpinäkyvyys

 • Yhteiset pelisäännöt ja toimintamallit

 • Yhteiset työkalut

 • Roolit

 • Kyvykkyys

 • Esimiehen rooli


 Ryhmätyö: Itseohjautuvan tiimin toimintamalli omassa tiimissä.

Yhteenveto ja keskustelua

Ensimmäisen päivän päätös

 

2. päivän ohjelma

 Itseohjautuvan tiimin roolit ja vastuut

 • Asia-, substanssi- ja ihmisvastuut sekä niiden jakautuminen rooleihin

 • Toimintatyylilliset roolit tiimin menestyksessä

 • Vastuunjako ja vastuun ottaminen

 

Itsensä johtaminen  

 • Tietoisuus

 • Kyvykkyys

 • Valinnat

Itseohjautuvan tiimin pelisäännöt

 • Tekemistä ohjaavat pelisäännöt

 • Vuorovaikutusta ohjaavat pelisäännöt

Ryhmätyö: Meidän tiimimme pelisäännöt. 

Menestyvän tiimin ominaisuudet

 • Luottamus

 • Asia- ja näkökulma konfliktit

 • Sitoutuminen

 • Vastuuttaminen

 • Yhteiset tavoitteet

 

Ryhmätyö: Kriittisten menestystekijöiden nykytila  tiimissämme.

Seuraavat askeleet

Yhteenveto ja keskustelua

Ota yhteyttä!

Marianne Kukko

Toimitusjohtaja, partneri​

Puh: + 358 40 543 9883

etunimi.sukunimi@lygge.fi

Mira Pitkäranta

Partneri​

Puh: + 358 40 922 0188

etunimi.sukunimi@lygge.fi

Nina Helander

Partneri​

Puh: + 358 50 400 4275

etunimi.sukunimi@lygge.fi

 • Grey LinkedIn Icon

Laskutustietomme

E-laskuosoite: 003728862067 

Välittäjätunnus: OKOYFIHH

Operaattori: Osuuspankki

Y-tunnus: 2886206-7

Osoite: 

Lygge Oy

Kasvitarhankatu 13 

33500 Tampere