Jatkuvan uudistumisen hallitseva organisaatio itseohjautuvuutta lisäämällä, 1 pvä

Tämä valmennus tutustuttaa itseohjautuvuuden päälle menestystään rakentavan organisaation periaatteisiin ja toimintamalleihin. Valmennuksessa rakentuu ymmärrys itseohjautuvuudesta organisoitumisen ja johtamisen keinona ja tapana, itseohjautuvuuden tasoista, vaikutuksista sekä itseohjautuvan organisaation toimivuuden edellytyksistä.

 

Valmennuksen aikana määritellään, mitä itseohjautuvuudella teidän organisaatiossanne tavoitellaan sekä määritellään ensimmäisiä malleja, mitä itseohjautuvuus teillä käytännössä mm. rakenteiden kannalta voi tarkoitta. Valmennuksen jälkeen teillä on välineitä ja varmuutta lähteä edistämään itseohjautuvuutta omassa organisaatiossanne.

Valmennus sisältää vuorovaikutteista luentoa tietopohjan rakentamiseksi sekä työpajamaista työskentelyä.  Valmennus soveltuu johdolle, henkilöstöjohdolle sekä muille organisaation kehittämisestä vastaaville.

Ohjelma

Johtamisen muutos

 • Mistä johtamisen ja organisoitumisen muutos kumpuaa

 • Organisatorinen itseohjautuvuus ja itsensäjohtaminen - miten ne eroavat

 • Itseohjautuvuuden tasot ja mitä itseohjautuvuudella tavoitellaan

 • Mitä itseohjautuvuus käytännön tekemisen kannalta tarkoittaa


Itseohjautuvuuden lisäämisen vaikutukset yksilö- ja organisaatiotasolla

 


Itseohjautuvuuden lisäämisen edellytykset ja rakennuspalikat

 

 • Organisaation tarkoitus ja yhteiset tavoitteet ohjaavat tekemistä

 • Pelisääntöjen selkeys

 • Psykologinen turvallisuus

 • Läpinäkyvyys varmistaa oppimista ja hallittavuutta

 • Yhteiset toimintamallit laadun ja tehokkuuden tukena

 • Joustavat rakenteet ja roolit

 • Mitä uutta kyvykkyyttä tarvitaan
 • Johtamisen tarve ei katoa - mahdollistava ja uudistumista rakentava johtaminen

Itseohjautuvuuden

 • Mistä tiedän milloin itseohjautua?

 • Miten estämme varjojohtajuuden syntyä?

 • Miten huomioimme erilaiset kyvyt itsensä johtamiseen?


 Miten käytännössä voimme lisätä itseohjautuvutta

 • Miten lähdetään liikkeelle?

Ota yhteyttä!

Marianne Kukko

Toimitusjohtaja, partneri​

Puh: + 358 40 543 9883

etunimi.sukunimi@lygge.fi

Mira Pitkäranta

Partneri​

Puh: + 358 40 922 0188

etunimi.sukunimi@lygge.fi

Nina Helander

Partneri​

Puh: + 358 50 400 4275

etunimi.sukunimi@lygge.fi

 • Grey LinkedIn Icon

Laskutustietomme

E-laskuosoite: 003728862067 

Välittäjätunnus: OKOYFIHH

Operaattori: Osuuspankki

Y-tunnus: 2886206-7

Osoite: 

Lygge Oy

Kasvitarhankatu 13 

33500 Tampere