top of page

Everything DiSC WoL®-johtajuusprofiilin purku ryhmälle

Valmennuksessa rakennamme ymmärrystä yksilöiden johtamistaipumuksista sekä niiden vaikutuksista eri johtamistilanteiden tehokkuuteen. Lisäämme tietoisuutta omasta ja muiden ihmisten erilaisuudesta ja tavasta toimia erilaisissa tilanteissa. Valmennuksessa autamme johtajia ymmärtämään omaa johtamistapaa vision luomisen, sitoutumisen saavuttamisen ja toteutuksen varmistamisen osalta.

Oman johtamistyylinsä ja -taipumusten ymmärtäminen ja omien toimintamallien tunnistaminen on askel kohti tehokkaampaa johtamista. Valmennuksessa annetaan eväitä omien ja johtotiimin johtamisvahvuuksien kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen sekä kehittymisalueiden ja -keinojen tunnistamiseen ja kehittämiseen johtamistilanteiden ja johtotiimin keskinäisen dynamiikan parantamiseksi. Valmennuksessa saa valmiuksia hyödyntää johtotiimiläisten erilaisuutta vahtuutena.

​Osana valmennusta jokaisesta osallistujasta tehdään Everything DiSC Work of Leaders (WoL)® -profiili, joka auttaa ymmärtämään omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita johtajana. Kaikki osallistujat tekevät ennakkoon verkon kautta tehtävän Everything DiSC WoL® -kyselyn profiilin luomiseksi. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa n. 20 min.

Everything DiSC -valmennuksesta saatte:

Henkilökohtainen Everything DiSC johtajuus -profiili

Keinoja oman johtajuuden kehittämiseen

Keinoja ja työkaluja käyttää tiiminne erilaisuutta voimavarana

Käsiteltäviä teemoja

  • Ihmisten erilaisuus ja sen hahmottaminen Everything DiSC® -viitekehyksen ja -käyttäytymistyylien kautta

  • Johtaminen vision luomisen, sitoutumisen saavuttamisen, toteutuksen varmistamisen näkökulmista

  • Miten pystyn hyödyntämään vahvuuksiani ja mitä uutta otan toimintaani, jotta johtamiseni on vaikuttavampaa

  • Miten käyttäydymme eri tilanteissa​

  • Sitoutumisen ja luottamuksen rakentaminen

  • Miten käyttäytymisemme näyttäytyy muille

  • Missä erilaisuutemme näkyy​

  • Olemmeko joukko erinomaisia johtajia vai toisen vahvuuksia hyödyntävä johtotiimi

Räätälöity ratkaisu vai valmis kokonaisuus?

Kaikki valmennuksemme on mahdollisuus räätälöidä teidän tarpeisiinne. Pyydä tarjous räätälöidystä valmennuksesta.

Kysy lisää Everything DiSC -valmennuksesta

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä niin kerromme lisää.

bottom of page