Luovuutta, oppimista ja vastuullisuutta tukeva esihenkilötyö

Esihenkilötyön kehittäminen lähtee liikkeelle jaetusta ymmärryksestä roolista ja siitä miten johtamista toteutetaan. Vahvistamalla ymmärrystä ja rakentamalla toimintamalleja luovuuden, oppimisen ja sisäisen motivaation tukemiseen sekä vastuunottamiseen rakennetaan vaikuttavaa esihenkilötyötä ja menestyviä tiimejä.

1. päivän ohjelma


Esihenkilöroolin kirkastaminen

 • Johtajuus ansaitaan – Miten rakennan johtajuuteni?

 • Mistä asioista vastaan esimiehenä: Manageriaalinen- , substanssi- ja ihmisten johtaminen

 • Osallistuva ja vaikuttava esihenkilö

 • Missä vetovastuu – minä, sinä & me yhdessä


Kokeilua ja oppimista tukeva esihenkilötyö

 • Työnjohtajasta sparraajaksi, tukijaksi ja suunnan näyttäjäksi.

 • Luomista ja oppimista tukevan tiimihengen rakentaminen.

 • Aktiivinen, kehittävä ja vaikuttava esihenkilötyö.

 • Miten kokeilua ja oppimista tukevaa johtamista toteutetaan.

 • Miten rakennetaan yhteiset rajat toimimiselle?


Luova ja oppiva tiimi

 • Mitä luovuus on – luovuus on arkista.

 • Mistä luovuus syntyy.

 • Oppiva yksilö ja tiimi.

 • Miten vahvistetaan luovuuden ja oppimisen kyvykkyyttä tiimeissä.

 • Toimintamallit tukemaan luovuutta ja oppimista:

  • Edistävät rakenteet.

  • Luottamuksen ilmapiiri.

  • Erilaisuus.

  • Toimintamallit.

Yhteenveto ja keskustelua

Ensimmäisen päivän päätös

 

2. päivän ohjelma

 

Sisäisen motivaation vahvistaminen

 • Ulkoinen vs. sisäinen motivaatio.

 • Sisäisen motivaation vaikutukset työntekijän sitoutumiseen, oma-aloitteisuuteen ja tavoitteellisuuteen.

 • Mistä sisäinen motivaatio syntyy

  • Kyvykkyys

  • Yhteenkuuluvuus

  • Autonomia

  • Merkityksellisyys 

 • Esihenkilön rooli sisäisen motivaation rakentumisessa ja vahvistamisessa.

Itseään johtava yksilö ja yksilö osana tiimiä

 • Itsensä tiedostaminen

 • Itsensä johtaminen

 • Yksilön kyvykkyydet tiimissä

 • Oma rooli ja aktiivisuuden taso tiimin menestyksessä

 • Miten tunnistan omat toimirajat

 

Vastuullinen tiimi

 • Vastuullisen ja menestyvän tiimin ominaisuudet

 • Luottamukseen perustuva avoin ja turvallinen yhteistyö

  • Positiiviset asiakonfliktit ja haastaminen

  • Sitoutuminen yhteisiin päätöksiin

  • Toisten vastuuttaminen

  • Yhteiset tavoitteet

 • Organisaation ja tiimin yhteiset rajat ja niiden rakentuminen.

Ihmisten erilaisuus ja erilaisuuden hyödyntäminen oppimisen ja luovuuden lähteenä

 • Ihmisten erilaisuus ja sen hahmottaminen Everything DiSC® -viitekehyksen ja  -käyttäytymistyylien kautta.

 • Miten käyttäydymme eri tilanteissa.

 • Miltä käyttäytymisemme näyttäytyy muille.

 • Miten vahvistamme erilaisuuden hyödyntämistä tiimissä.

 • Erilaisuus oppimisen ja luovuuden perustana.

Yhteenveto ja keskustelua
 

Ota yhteyttä!

Marianne Kukko

Toimitusjohtaja, partneri​

Puh: + 358 40 543 9883

etunimi.sukunimi@lygge.fi

Mira Pitkäranta

Partneri​

Puh: + 358 40 922 0188

etunimi.sukunimi@lygge.fi

Nina Helander

Partneri​

Puh: + 358 50 400 4275

etunimi.sukunimi@lygge.fi

 • Grey LinkedIn Icon

Laskutustietomme

E-laskuosoite: 003728862067 

Välittäjätunnus: OKOYFIHH

Operaattori: Osuuspankki

Y-tunnus: 2886206-7

Osoite: 

Lygge Oy

Kasvitarhankatu 13 

33500 Tampere