disc-valmennukset

Everything DiSC® -profiilien ja -valmennusten tavoitteena on lisätä tietoisuutta omasta ja tiimin jäsenten erilaisuudesta ja tavasta toimia. Valmennuksilla kehitetään vuorovaikutustilanteita ja -taitoja sekä kykyä toimia erilaisten ihmisten kanssa muuttuvissa tilanteissa.

Omien ja toisten toimintatyylien ymmärtämisen kautta pystytään rakentamaan hyvää, toimivaa ja tuloksellista tiimityötä kaikkialla organisaatiossa riippumatta henkilöiden asemasta tai tehtävästä. Everything DiSC -johtajuusprofiilin avulla luodaan ymmärrystä johtajuudesta.

 

DiSC profiloinnilla määritellään henkilön oma DiSC-tyyli ja -prioriteetti. Profiili kuvaa käyttäytymistä neljän pääulottuvuuden kautta, joita ovat: D = hallitseva, i = vaikuttava, S = vakaa, C = tunnontarkka. DiSC testistä selviää myös henkilön kahdeksan prioriteettia, eli asiat, joihin henkilö suuntaa voimavaransa. Profiilit havainnollistavat käyttäytymistyylejä ja toimivat konkreettisina työkaluina ihmisten välisiä vuorovaikutussuhteita käsiteltäessä ja rakennettaessa. Everything DiSC ei ole vain profiili vaan työkalu, joka auttaa ihmisiä ymmärtämään ja arvostamaan työtovereidensa erilaisia toimintatapoja ja rakentamaan erilaisuudesta vahvuuden.

Everything DiSC on kehittynein DISC-profiili maailmassa. Everything DiSC on Suomen oloihin validoituja, tieteellisesti tutkittuja henkilöprofiileja.

 

Minä johtajana -

yksilövalmennus

Valmennuksessa määritellään henkilön  Everything DiSC® Work of Leaders

-johtajuusprofiili, missä kuvataan mm. tapaa toimia johtajana sekä johtamisprioriteetit. Valmennuksen avulla henkilö ymmärtää toimintatapojensa ja vuorovaikutuksen vaikutukset työyhteisöön. Valmennuksessa kyvyt ja eväät toimia johtajana kehittyvät.

 

Me johtajina -

ryhmävalmennus

Everything DiSC® -johtajuusprofiili kertoo vuorovaikutuksesi ja toimintatyylisi vahvuuksista ja kehityskohteista johtajana.

 

Se mahdollistaa oman johtamisen ymmärtämisen ja kehittämisen. Profiili ei kerro eikä määrittele onnistumistasi tai epäonnistumista johtamistehtävässäsi, mutta mahdollistaa kehittymisen hyödyntäen vahvuuksiasi.

Johtaminen

 

yksilöt ja tiimit

Minä toimijana - yksilövuorovaikutusvalmennus

Valmennuksessa määrittelemme henkilökohtaisen DiSC-tyylisi ja

-prioriteettisi. Valmennuksen avulla tunnistat oman käyttäytymistyylisi ja vuorovaikutustapasi.

 

Lisäksi saat ymmärryksen työyhteisön erilaisuudesta vuorovaikutuksesi tueksi sekä opit paremmin ymmärtämään työtovereitasi, joiden  käyttäytymistyyli sekä vuorovaikutustapa eroavat omistasi.

Me yhdessä - tiimivuorovaikutusvalmennus

Valmennuksessa rakennamme ymmärrystä erilaisuudesta tiimin toiminnassa.  Itsensä ymmärtäminen ja omien toimintamallien tunnistaminen on askel kohti tehokkaampaa yhteistyötä muiden kanssa. Kaikkien tiimiläisten DiSC-tyylit tiedostamalla  rakennetaan parempaa ymmärrystä myös toisten prioriteeteista ja tavoista toimia. Tuntemusta ja ymmärrystä lisäämällä on mahdollista rakentaa  erilaisuudesta vahvuus.

Lisäksi autamme löytämään keinoja, miten kukin tiimissä voi kehittää toimintaansa, jotta tiimi toimisi entistä paremmin ja tuloksekkaammin.

Haluatko kuulla enemmän?

Kaikkia valmennuksiamme voidaan räätlöidä tarpeenne mukaan.

 

Ota yhteyttä!

Marianne Kukko

Toimitusjohtaja, partneri​

Puh: + 358 40 543 9883

etunimi.sukunimi@lygge.fi

Mira Pitkäranta

Partneri​

Puh: + 358 40 922 0188

etunimi.sukunimi@lygge.fi

Nina Helander

Partneri​

Puh: + 358 50 400 4275

etunimi.sukunimi@lygge.fi

  • Grey LinkedIn Icon

Laskutustietomme

E-laskuosoite: 003728862067 

Välittäjätunnus: OKOYFIHH

Operaattori: Osuuspankki

Y-tunnus: 2886206-7

Osoite: 

Lygge Oy

Kasvitarhankatu 13 

33500 Tampere