disc-valmennukset

Everything DiSC® -profiilien ja -valmennusten tavoitteena on lisätä tietoisuutta omasta ja tiimin jäsenten erilaisuudesta ja tavasta toimia. Valmennuksilla kehitetään vuorovaikutustilanteita ja -taitoja sekä kykyä toimia erilaisten ihmisten kanssa muuttuvissa tilanteissa.

Omien ja toisten toimintatyylien ymmärtämisen kautta pystytään rakentamaan hyvää, toimivaa ja tuloksellista tiimityötä kaikkialla organisaatiossa riippumatta henkilöiden asemasta tai tehtävästä. Everything DiSC -johtajuusprofiilin avulla luodaan ymmärrystä johtajuudesta.

 

DiSC profiloinnilla määritellään henkilön oma DiSC-tyyli ja -prioriteetti. Profiili kuvaa käyttäytymistä neljän pääulottuvuuden kautta, joita ovat: D = hallitseva, i = vaikuttava, S = vakaa, C = tunnontarkka. DiSC testistä selviää myös henkilön kahdeksan prioriteettia, eli asiat, joihin henkilö suuntaa voimavaransa. Profiilit havainnollistavat käyttäytymistyylejä ja toimivat konkreettisina työkaluina ihmisten välisiä vuorovaikutussuhteita käsiteltäessä ja rakennettaessa. Everything DiSC ei ole vain profiili vaan työkalu, joka auttaa ihmisiä ymmärtämään ja arvostamaan työtovereidensa erilaisia toimintatapoja ja rakentamaan erilaisuudesta vahvuuden.

Everything DiSC on kehittynein DISC-profiili maailmassa. Everything DiSC on Suomen oloihin validoituja, tieteellisesti tutkittuja henkilöprofiileja.

 

Johtaminen

Minä johtajana -

yksilövalmennus

Valmennuksessa määritellään Everything DiSC® Work of Leaders

-johtajuusprofiili, missä kuvataan mm. tapaa toimia johtajana sekä johtamisprioriteetit. Valmennuksen avulla ymmärretään toimintatapojen ja vuorovaikutuksen vaikutukset työyhteisöön. Valmennuksessa kyvyt ja eväät toimia johtajana kehittyvät.

 

Me johtajina -

ryhmävalmennus

Everything DiSC® -johtajuusprofiili kertoo vuorovaikutuksen ja toimintatyylin vahvuuksista ja kehityskohteista johtajana.

 

Se mahdollistaa johtamisen ymmärtämisen ja kehittämisen. Profiili ei kerro eikä määrittele onnistumista tai epäonnistumista johtamistehtävässä, mutta mahdollistaa kehittymisen hyödyntäen vahvuuksia.

 

yksilöt ja tiimit

Minä toimijana - yksilövuorovaikutusvalmennus

Valmennuksessa määrittelemme henkilökohtaiset DiSC-tyylit ja

-prioriteettit. Valmennuksen avulla tunnistetaan oma käyttäytymistyyli ja vuorovaikutustapa.

 

Lisäksi näiden valmennuksien kautta rakennetaan ymmärrystä työyhteisön erilaisuudesta vuorovaikutuksen tueksi sekä opitaan paremmin ymmärtämään työtovereita, joiden  käyttäytymistyyli sekä vuorovaikutustapa eroavat.

Me yhdessä - tiimivuorovaikutusvalmennus

Valmennuksessa rakennamme ymmärrystä erilaisuudesta tiimin toiminnassa.  Itsensä ymmärtäminen ja omien toimintamallien tunnistaminen on askel kohti tehokkaampaa yhteistyötä muiden kanssa. Kaikkien tiimiläisten DiSC-tyylit tiedostamalla  rakennetaan parempaa ymmärrystä myös toisten prioriteeteista ja tavoista toimia. Tuntemusta ja ymmärrystä lisäämällä on mahdollista rakentaa  erilaisuudesta vahvuus.

Lisäksi autamme löytämään keinoja, miten kukin tiimissä voi kehittää toimintaansa, jotta tiimi toimisi entistä paremmin ja tuloksekkaammin.

Haluatko kuulla enemmän?

Kaikkia valmennuksiamme voidaan räätälöidä tarpeenne mukaan.

 

Ota yhteyttä!

Marianne Kukko

Toimitusjohtaja, partneri​

Puh: + 358 40 543 9883

etunimi.sukunimi@lygge.fi

Mira Pitkäranta

Partneri​

Puh: + 358 40 922 0188

etunimi.sukunimi@lygge.fi

Nina Helander

Partneri​

Puh: + 358 50 400 4275

etunimi.sukunimi@lygge.fi

  • Grey LinkedIn Icon

Laskutustietomme

E-laskuosoite: 003728862067 

Välittäjätunnus: OKOYFIHH

Operaattori: Osuuspankki

Y-tunnus: 2886206-7

Osoite: 

Lygge Oy

Kasvitarhankatu 13 

33500 Tampere